Život ve farnosti

Pořad bohoslužeb o Vánocích
1.12.2016

Detailní informace naleznete zde

Svátost smíření - Vánoce
1.12.2016

Detailní informace naleznete zde

Petice proti zákonu o adopcích dětí homosexuály
20.8.2016

Petice je dostupná iv elektronické podobě na internetu, zde je odkaz: www.petice-adopce.cz

 

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


2. NEDĚLE ADVENTNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Mikuláše, biskupa
středa: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve
čtvrtek: SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • V neděli 11.12. v Luhačovicích oslavíme výročí sv. křtu dětí pokřtěných v loňském roce.
 • Ve středu 7.12. navštíví p. farář starší a nemocné farníky v Pozlovicích od 8:00 a p. kaplan v Ludkovicích ve čtvrtek 8.12. od 10:00.
 • Ve čtvrtek 8.12. na slavnost Neposkvrněného početí P. Marie bude mše sv. v zámecké kapli v 7:00 ráno. Večerní mše sv. budou ve farním kostele v Luhačovicích v 17:00 a v Pozlovicích v 18:00 jako obvykle.
 • Můžete už přicházet do sakristie zapisovat úmysly mší sv. na r. 2017.
 • Na 4. neděli adventní (18.12.) proběhne Bazárek vánočního cukroví. V předsálí kostela se po mších sv. bude nabízet vánoční cukroví, výtěžek půjde na činnost Charity Luhačovice. Sběr cukroví pro bazárek bude probíhat od 14.12. do 16.12. na Charitě.
 • Na nástěnkách naleznete termíny příprav na svátost manželství na příští rok.
 • K době adventní patří rorátní mše sv.:

-V Luhačovicích: v úterý a v sobotu ráno v zámecké kapli (v úterý i v sobotu bude následovat snídaně na Charitě pro děti). V kostele Sv. Rodiny v pondělí a ve čtvrtek večer budou roráty při mši sv. pro děti.

-V Pozlovicích: v pondělí a ve čtvrtek večer při mši sv. pro děti.

-Kdo má zájem o lampičku na roráty pro děti, jsou k zakoupení v sakristii.

 • Pro biřmovance jsou v sakristii připraveny k vyzvednutí památky a fotografie z přijetí svátosti biřmování.
 • Rozpis předvánočních sv. zpovědí a vánočních bohoslužeb naleznete na nástěnkách a na stránkách farnosti.
 • Příležitost k předvánoční sv. zpovědi bude v Pozlovicích příští neděli 11.12. od 14:00 do 16:00 a v Luhačovicích v neděli 18.12. od 14:00 do 17:30.
 • Pouze pro Pozlovice:Dne 25.12. se v centru Pozlovic u hudebního altánu uskuteční tradiční Živý Betlém. Prosíme děti a mládež, které by byly ochotné se zapojit do scénky Živého Betlému, aby přišly na zkoušku, která proběhne v sobotu 10.12. v 16.00 hod. na faře v Pozlovicích. Děkujeme za spolupráci.

Aktualizace 3.12.2016