Život ve farnosti

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Primiční mše svatá
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka Panny Marie Karmelské
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek: Mše v 18:15 bude v zámecké kapli!!!!!!!!!
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Děkujeme všem, kdo podpořili našeho rodáka P. Jiřího Šůstka, který přijal minulý týden v Olomouci kněžské svěcení, ať už modlitbou, účastí na svěcení, přípravou primice, a finančním darem či jakkoliv jinak. Kněžskou službu bude vykonávat ve farnosti Rajnochovice na Centru pro mládež.
  • Tento týden začala výstavba podstavce pro sousoší svaté Rodiny.(foto na stránkách farnosti Luhačovice)
  • V pátek bude večerní mše svatá v Luhačovicích v 18:15 bude v zámecké kapli. V 19:30 vás zveme v rámci festivalu Janáček a Luhačovice na koncert do kostela sv. Rodiny. Informace jsou na plakátku.
  • Zájemci o záznam primiční mše svaté P. Jiřího Šůstka, ať se napíší vzadu na seznam.
  • Po prázdninách v září začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Přihlásit se ke svátosti biřmování může každý, kdo nepřijal tuto svátost a touží po ní. Pro mladší platí, že v roce 2019 (na podzim, kdy se bude biřmování udělovat) musí dovršit 17. rok života.
  • V neděli 29. 7. 2018 při mši svatých budeme prosit o Boží požehnání pro řidiče a účastníky silničního provozu na přímluvu svatého Kryštofa patrona cestujících, jehož svátek si Církev svatá připomíná dne 25.7. Po skončení bohoslužby bude požehnání dopravních prostředků.
  • V neděli 29.7.2018 oslavíme v Pozlovicích pouť ke sv. Anně. Hlavní celebrantem bude P. Jiří Šůstek, který bude udělovat novokněžské požehnání. Více info na: www.pozlovice.cz/spolky/farnost/kalendar-akci/svatoanenska-pout
  •  Připravujeme pouť do Svaté země 2018, kterou budeme pořádat příští rok o jarních prázdninách od 25. 2. – 3. 3. 2018. Zájemci se mohou hlásit po prázdninách, kdy také budeme informovat o podrobné programu, ceně a dopravě.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 28.7. v 11:00 hod. přijmou svátost manželství v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích Kateřina Janků z Kašavy 185 a Martin Štěpaník z Hřívínova Újezdu 135.

 

 

 

 

 

Aktualizace 14.7.2018