Život ve farnosti

6. Farní bazárek
21.9.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 22. 9. 2019
21.9.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15.9.2019
14.9.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. 9. 2019
6.9.2019

Detailní informace naleznete zde

Otázky pro biřmovance
1.9.2019

Otázky

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
3.8.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka sv. Pia z Pietrelciny
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek: Památka Sv. Vincence de Paul
sobota: SLAVNOST SV. VÁCLAVA

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Se začátkem nového školního roku začala výuka náboženství, předběžný rozvrh výuky je na nástěnkách a na webu farností. Výuka začala od pondělí 16. září.
  • V úterý 24. září v 16:00 hod. bude mše svatá v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.
  • Ve čtvrtek 26. září bude mimořádně mše svatá v Pozlovicích už v 17:00 hod. Po mši svaté jsou děti z obou farností zvány na farní zahradu na táborák na začátek školního roku.
  • Společenství Modliteb matek připravilo pro všechny modlitební triduum od 22. do 29. září. Více informací na plakátku.
  • Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava je na plakátku na nástěnkách. Biskupice 9:00; Luhačovice 9:00.; Pozlovice 18:00 hod.
  • V neděli 29. září budeme v Pozlovicích děkovat za letošní úrodu. Prosíme o dary na poděkování ovoce/zelenina  můžete nosit k paní Lukešové nebo paní Šůstkové.
  • V pátek 27. září v 15:00 hod. bude v zámecké kapli v Luhačovicích zádušní mše za pana Aloise Dubce.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 28. 9. v 11:00 přijmou svátost manželství v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích Helena Trčková ze Štítné nad Vláří a Ondřej Bartoněk z Rajhradu. 

Aktualizace 21.9.2019