Život ve farnosti

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Primiční mše svatá
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna
středa:
čtvrtek: Památka sv. Aloise Gonzagy
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Příští neděli 24.6. se koná farní pouť na Provodov. V Pozlovicích bude mše sv. v 7:00, v 8:00 vychází procesí od kostela. V Luhačovicích bude mše sv. v 8:30 a večer v 18:15. V 10:15 nebude, místo ní je v 10:30 na Provodově.
  • Příští neděli na Provodově bude náš pan farář P. Hubert Wojcik, děkovat za 25 let kněžství.
  • Hnutí Modlitby matek vás zve do Pozlovic na Modlitební triduum, které pořádá o víkendu 22.-24.6. Pátek – 18:00 hodin – křížová cesta; Sobota – 18:00 hodin – mše svatá a po ní adorace; Neděle – Pěší pouť na Provodov. Více na nástěnkách.
  • Dne 1. 7. 2018 nebude na Provodově odpolední mše ve 14:30 z důvodu primiční mše svaté P. Jiřího Šůstka, která bude v Pozlovicích ve 14:30hod.!!!
  • Jak už bylo zveřejněno, v neděli 1. 7. 2018 se uskuteční  kostele sv. Martina v Pozlovicích primice našeho farníka Jiřího Šůstka. Jelikož očekáváme hodně návštěvníků, tak je potřeba zajistit lavičky, výzdobu, parkování a také občerstvení pro návštěvníky. Zajištění slavnosti bude spojeno s nemalými finančními výdaji. Pokud byste chtěli přispět, tak v kostele je umístěna pokladnička na možný příspěvek na náklady primice. Co by případně zůstalo, tak by bylo dáno jako osobní dar pro novokněze. Je tam uvedeno i číslo účtu, pokud by chtěl někdo přispět tímto způsobem. Děkujeme za Vaši ochotu.
  • V sobotu 30.6. přijme v Olomouci kněžské svěcení Jiří Šůstek. Budeme pořádat společnou cestu autobusem. Prosíme zájemce, aby se přihlásili v sakristii do příští neděle 24.6. 2018, pokud nebude dostatečný počet přihlášených autobus nepojede!!!
  • V neděli 24.6. budeme putovat, jak už je tradicí na Provodov. Odjezd autobusu je z Podhradí 8:30, Pozlovice 8:35, Luhačovice 8:45 přes Biskupice. Autobus pojede, pokud bude dostatečný počet zájemců. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili v sakristii.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 23.6. v 11:00 hod. přijmou svátost manželství v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích Jakub Motola ze Strání a Gabriela Guričová ze Strání.

V sobotu 23. 6. 2018 v 11.00 hod. ve Slavičíně chtějí uzavřít Tomáš Vaculčík (Zahradní čtvrť 909 Luhačovice) a Kateřina Pinďáková (Divnická 180 Slavičín Hrádek).

 

 

Aktualizace 16.6.2018