Život ve farnosti

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Neděle Dobrého Pastýře

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Svátek sv. Vojtěcha
úterý: Památka sv. Jiří
středa: Svátek sv. Marka
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:pátek 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Dnes je den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
  • Dnes bude na mši svaté v 10:00 v Pozlovicích požehnán zvon pro kapli na Podhradí. Sbírky v Pozlovicích tento den budou věnovány na kapli na Podhradí.
  • Charita  Luhačovice pořádá ve dnech 2.5.-5.5. 2018 sbírku šatstva. Více informací je plakátku.
  • V úterý 8. května 2018 se uskuteční Pouť rodin na Provodov. Více informací je na plakátku.
  • "Putovní tábor (puťák) pro děti a mládež od 13 let, se letos uskuteční v termínu 14. - 17. srpna. Bližší informace u vedoucích a na plakátcích."
  • Farní tábor pro děti se uskuteční od 12. do 18. srpna v Bratřejově u Vizovic. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo u vedoucích. Více na plakátku.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 28. 4. 2018 v 11:00 přijmou svátost manželství v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích Libor Kadlček z Dolního Němčí a Petra Levitová z Nevšové.

Aktualizace 21.4.2018