Život ve farnosti

Pouť děkanátu Val. Klobouky 2018
22.9.2018

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti - kartičky 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (23. 9. 2018) Evangelium Mk 9,30–37
22.9.2018

Detailní informace naleznete zde

Setkání biřmovanců 2018:
22.9.2018

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti - kartičky 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (16. 9. 2018) Evangelium Mk 8,27–35
15.9.2018

Detailní informace naleznete zde

Sousoší sv. Rodiny - realizace a finanční podpora
9.8.2018

Detailní informace naleznete zde

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: Památka Sv. Vincence de Paul
pátek: Slavnost Sv. Václava
sobota: Svátek Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 9:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 9:00 hod.
 • Od pondělí 10.9. 2018 začíná výuka náboženství, rozvrh výuky je na nástěnkách a na webu farností.
 • Od pondělí 24. 9. 2018 budou probíhat dny Charity. Podrobnosti najdete na nástěnkách.
 • V úterý 25. září v 6:30 bude v zámecké kapli sv. Josefa mše svatá za Charitu Luhačovice, její uživatele, dobrovolníky a dárce a za charitní dílo církve.
 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání probíhá ve čtvrtek v 16:00 hod. v Luhačovicích a v Pozlovicích v 17:00 hod.
 • Změna pořadu bohoslužeb na vesnicích! Mše svaté budou v kaplích už v 17:00 hod.
 • V úterý 25. září bude v 16:00 hod. mše svatá v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.
 • Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava je na plakátku na nástěnkách.Biskupice 9:00; Kladná-Žilín 9:00; Luhačovice 9:00 a 18:15 hod.; Pozlovice 18:00 hod.
 • Začala příprava na přijetí svátosti biřmování, setkání bude vždy v pátek po večerní mši svaté v sále nebo v kostele v Luhačovicích. Rozpis setkání je na webu farnosti Luhačovice. Přihlásit se ke svátosti biřmování může každý, kdo nepřijal tuto svátost a touží po ní. Pro mladší platí, že v roce 2019 (na podzim, kdy se bude biřmování udělovat) musí dovršit 17. rok života.
 • Připravujeme pouť do Svaté země 2019, kterou budeme pořádat příští rok o jarních prázdninách od 25. 2. – 2. 3. 2019. Pořad pouti je na plakátku.
 • Společenství Modliteb matek připravilo pro všechny modlitební triduum od 28. do 30. září. Více informací na plakátku.
 • Farní bazárek se uskuteční v sobotu 13. 10. 2018 od 14.00 do 17.00 hod ve velkém sále u kostela sv. Rodiny v Luhačovicích.
 • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 29.9. 2018 v 11:00 hod. přijmou svátost manželství ve farním kostele sv. Martina v Pozlovicích Nikola Petrášová z Pozlovic a Miroslav Lebánek  ze Zlína .

 

 

Aktualizace 22.9.2018