Život ve farnosti

Sousoší sv. Rodiny - realizace a finanční podpora
9.8.2018

Detailní informace naleznete zde

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Primiční mše svatá
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
středa: SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:útery 19:30 hod.
Biskupice:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • V pondělí 13. srpna bude fatimská pobožnost v kostele Svaté rodiny. V 17:30 společná modlitba svatého růžence. V 18:15 mše svatá, po ní zásvětná modlitba, průvod a svátostné požehnání.
  • Mše svaté v našich farnostech o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie: úterý 19:30 Řetechov; středa 6:30 zámecká kaple Luhačovice, 18:00 Pozlovice, 18.15 Luhačovice farní kostel, 19:30 Biskupice.
  • Objednané DVD záznamy primice P. Jiřího Šůstka si můžete vyzvednout v sakristii.
  • Příští neděli 19. srpna bude mše svatá v 11:30 v Biskupicích a po mši svaté bude žehnání hasičského auta.
  • Po prázdninách v září začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Přihlásit se ke svátosti biřmování může každý, kdo nepřijal tuto svátost a touží po ní. Pro mladší platí, že v roce 2019 (na podzim, kdy se bude biřmování udělovat) musí dovršit 17. rok života.
  • Připravujeme pouť do Svaté země 2019, kterou budeme pořádat příští rok o jarních prázdninách od 25. 2. – 2. 3. 2019. Zájemci se mohou hlásit po prázdninách, kdy také budeme informovat o podrobné programu, ceně a dopravě.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 25.8. 2018 ve 12:00 hod. přijmou svátost manželství ve farním kostele sv. Martin a v Pozlovicích Daniela Vlková z Luhačovic a Jakub Talášek z Velkého Ořechova.

Aktualizace 11.8.2018