Život ve farnosti

Aktivita pro děti kartičky - 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (30. 6. 2019) Evangelium Lk 9,51–62
29.6.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (23. 6. 2019) Evangelium Lk 9,18–24
22.6.2019

Detailní informace naleznete zde

Noc Kostelů
24.5.2019

Detailní informace naleznete zde

Fotky ze Svaté země
23.2.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (22. Výročí svěcení kostela - pouť v Luhačovicích)

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka sv. Bonaventury
úterý: Památka Panny Marie Karmelské
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • V pondělí 15. 7. bude v 15:00 v kapli v Ludkovicích pohřeb pana Františka Michalíka.
  • V pátek bude večerní mše svatá v Luhačovicích v 18:15 bude v zámecké kapli. V 19:30 vás zveme v rámci festivalu Janáček a Luhačovice na koncert do kostela sv. Rodiny. Informace jsou na plakátku.
  • V neděli 28. 7. 2019 při mši svatých budeme prosit o Boží požehnání pro řidiče a účastníky silničního provozu na přímluvu svatého Kryštofa patrona cestujících, jehož svátek si Církev svatá připomíná dne 25. 7. Po skončení bohoslužby bude požehnání dopravních prostředků.
  • V neděli 28. 7. 2019 oslavíme v Pozlovicích pouť ke sv. Anně. Hlavní celebrantem bude P. Radim Kuchař, spirituál Stojanova gymnázia na Velehradě.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 27. 7. 2019 přijmou svátost manželství v kostele v Horní Lhotě Pavel Holík z Luhačovic a Erika Pavlišová z Luhačovic.

  • Na závěr zazpíváme píseň Blíž k tobě Bože můj číslo 901 jako modlitbu za zemřelé stavitele kostela: P. Kupku, zemřelé kněze a další dobrodince kostela.

Aktualizace 13.7.2019