Život ve farnosti

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka Panny Marie Matky Církve
úterý:
středa:
čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
pátek:
sobota: Památka sv. Filipa Neri

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Příští neděli 27.5. v 10:15 hod. bude v Luhačovicích 1. sv. přijímání.
  • Ve čtvrtek 24.5. bude v 16:00 hod. zpověď dětí které poprvé přistoupí ke svatému přijímání, jejich rodičů atd. v 17:00 mše svatá a v 18:00 nácvik na slavnost 1. sv. přijímání.
  • Dnešní sbírka je na církevní školy v diecézi. Děkujeme všem, kteří přispěli.
  • V sobotu 26.5. bude v 15:00 hod. jste zváni na májovou pobožnost na Kladno-Žilínských pasekách u červeného kříže.
  • V neděli 27.5. v 15:00 hod. zveme vás na mši svatou, májovou pobožnost a slavnostní zvonění  u nové kaple sv. Zdislavy na Podhradí.
  • Slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla) se letos uskuteční v Pozlovicích ve čtvrtek 31.5. a v Luhačovicích v neděli 3.6. Prosíme opět o přípravu oltářů. Děkujeme.
  • "Putovní tábor (puťák) pro děti a mládež od 13 let, se letos uskuteční v termínu 14. - 17. srpna. Bližší informace u vedoucích a na plakátcích."
  • Farní tábor pro děti se uskuteční od 12. do 18. srpna v Bratřejově u Vizovic. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo u vedoucích. Více na plakátku.
  • Jak už bylo zveřejněno, v neděli 1. 7. 2018 se uskuteční  kostele sv. Martina v Pozlovicích primice našeho farníka Jiřího Šůstka. Jelikož očekáváme hodně návštěvníků, tak je potřeba zajistit lavičky, výzdobu, parkování a také občerstvení pro návštěvníky. Zajištění slavnosti bude spojeno s nemalými finančními výdaji. Pokud byste chtěli přispět, tak v kostele je umístěna pokladnička na možný příspěvek na náklady primice. Co by případně zůstalo, tak by bylo dáno jako osobní dar pro novokněze. Je tam uvedeno i číslo účtu, pokud by chtěl někdo přispět tímto způsobem. Děkujeme za Vaši ochotu.

 V měsíci květnu budou pobožnosti k Panně Marii.

Luhačovice – kostel sv. Rodiny

-Přede mší sv. – modlitba sv. růžence; po mši sv. - májové čtení a litanie;

-Ve čtvrtek: přede mší sv. desátek růžence, májové čtení, litanie

-V úterý a sobotuZámecké kapli přede mší sv. – sv. růženec; po mši sv. – májové čtení a litanie.

 

Pozlovice – kostel sv. Martina

-V pondělí a sobotu: přede mší sv. – sv. růženec; po mši sv. – májové čtení a litanie;

-V úterý, středu, pátek: májová pobožnost v 17 hod.

-ve čtvrtek: přede mší sv. desátek růžence, májové čtení, litanie

-V neděli ve 14:30 májová pobožnost a svátostné požehnání v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.

 

 

 

 

 

Aktualizace 19.5.2018