Život ve farnosti

Pouť do Staré Boleslavi
19.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Farní tábor
19.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
pátek: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Kladná Žilín:středa 18:30 hod.
Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • Dnes je Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.
 • Dnes (neděle 21.5.) po druhé mši sv. v Luhačovicích se uskuteční setkání rodičů, jejichž děti přistoupí letos k 1. sv. přijímání. Příští týden proběhne setkání rodičů v kostele v Pozlovicích po druhé mši sv.
 • Dnes odpoledne v 15:30 bude májová pobožnost na Podhradí.
 • Ve středu 24.5. v 18:30 bude mimořádně mše sv. v Kladné-Žilín (svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů) a bude požehnán nový oltářní obraz do kaple.
 • Ve čtvrtek 25.5. navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Pozlovicích. Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval, prosím, pomozte návštěvu zprostředkovat.
 • V sobotu 27.5. se uskuteční farní pouť na Sv. Hostýn. Přihlašujte se, prosím, v sakristii. Více na nástěnkách.
 • Ohlášky před svatbami:

-    V pátek 26.5. přijmou svátost manželství v kapli P. Marie u Augustiánského domu Libor Havlíček a Jana Olšová, oba ze Zlína.

-    V sobotu 27.5. v 11:30 přijmou svátost manželství v kostele Sv. Rodiny Petr Kužela z Dolní Lhoty a Vendula Sekyrová z Krhové.

-    V sobotu 27.5. v 11:00 přijmou svátost manželství v katedrále v Olomouci Filip Kohoutek z Luhačovic a Adéla Filipčíková z Jičína.

 • V sobotu 17.6. přijme v Olomouci jáhenské svěcení Jiří Šůstek. Budeme pořádat společnou cestu autobusem. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili v sakristii.
 • Zveme mladé na „Dencing ívning“ – velikonoční ples pro mladé do Brumova-Bylnice, který se uskuteční v sobotu 27.5. Více informací na plakátcích a u našich animátorů.
 • Zveme mladé na Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční ve dnech 15.-20.8. v Olomouci. Jedná se o Setkání mladých z celé ČR. Na programu jsou přednášky, mše sv., různé aktivity, koncerty… Do konce května je možno se přihlásit za zvýhodněnou cenu, od června bude cena vyšší. Přihlašovat se můžete na olomouc2017.signaly.cz (více informací u animátorů).
 • Farní tábor se uskuteční 6.-12.8.2017 na faře v Prasklicích u Kroměříže. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo u vedoucí. Více informací na plakátku.
 • V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti k Panně Marii:

Luhačovice – kostel sv. Rodiny

-Přede mší sv. – modlitba sv. růžence; po mši sv. - májové čtení a litanie;

-Ve čtvrtek: přede mší sv. desátek růžence, májové čtení, litanie

-V úterý a sobotuZámecké kapli přede mší sv. – sv. růženec; po mši sv. – májové čtení a litanie.

 

Pozlovice – kostel sv. Martina

-V pondělí a sobotu: přede mší sv. – sv. růženec; po mši sv. – májové čtení a litanie;

-V úterý, středu, pátek: májová pobožnost v 17 hod.

-ve čtvrtek: přede mší sv. desátek růžence, májové čtení, litanie

-V neděli ve 14:30 májová pobožnost a svátostné požehnání v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.

Aktualizace 20.5.2017