Život ve farnosti

Pouť ke sv. Zdislavě
26.5.2019

Detailní informace naleznete zde

Noc Kostelů
24.5.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (19. 5. 2019) Evangelium Jan 13,31–33a.34–35
18.5.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (12. 5. 2019) Evangelium Jan 10,27–30
11.5.2019

Detailní informace naleznete zde

Fotky ze Svaté země
23.2.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
30.11.-0001

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek: Památka Panny Marie Pomocnice křesťanů
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Podhradí:pondělí 18:00 hod.
Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • V úterý 21. 5. bude v 16:00 hod. mše svatá v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.
  • Příští neděli bude Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě. K tomuto úmyslu je také na příští neděli vyhlášena sbírka.
  • Srdečně Vás zveme na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 24. května 2019 v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích. Motto: Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek. Více informací na plakátku na nástěnkách.
  • V pátek 24. 5. o památce Panny Marie Pomocnice křesťanů bude v 17:00 hod. poutní mše svatá v Kladné - Žilín.
  • V sobotu 25. května v 16:00 hod. jste srdečně zváni na májovou pobožnost u červeného kříže na kladno-žilínských pasekách. Více najdete na plakátku.
  • V neděli 26. 5. bude změna bohoslužeb v Pozlovicích. V 8:00 hod. mše svatá v Pozlovicích. Mše svatá v 10:00 hod. bude u kaple sv. Zdislavy na Podhradí. (mše svatá v 10:00 hod. v Pozlovicích nebude)
  • Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník. Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz.
  • Přihlášky na farní tábor po děti jsou k dispozici v sakristii nebo u vedoucích. Bližší informace na plakátku. 
  • V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti k Panně Marii. V neděli ve 14.30 hod. zveme do kaple Panny Marie u Augustiánského domu.

Luhačovice – kostel sv. Rodiny

-Přede mší sv. – modlitba sv. růžence; po mši sv. - májové čtení a litanie;

-Ve čtvrtek: přede mší sv. desátek růžence, májové čtení, litanie

-V úterý a sobotuZámecké kapli přede mší sv. – sv. růženec; po mši sv. – májové čtení a litanie.

Pozlovice – kostel sv. Martina

-V pondělí a sobotu: přede mší sv. – sv. růženec; po mši sv. – májové čtení a litanie;

-V úterý, středu, pátek: májová pobožnost v 17 hod.

-ve čtvrtek: přede mší sv. desátek růžence, májové čtení, litanie

-V neděli ve 14:30 májová pobožnost a svátostné požehnání v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.

 

Aktualizace 18.5.2019