Život ve farnosti

Aktivita pro děti kartičky - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (21. 4. 2019) Evangelium Jan 20,1–9
20.4.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ NEDĚLE (14. 4. 2019) Evangelium Lk 22,14–23,
13.4.2019

Detailní informace naleznete zde

Bohoslužby ve svatém týdnu
9.4.2019

Detailní informace naleznete zde

Svátost smíření
9.4.2019

Detailní informace naleznete zde

Pobožnosti křížové cesty v našich farnostech - postní doba 2019
2.3.2019

Detailní informace naleznete zde

Fotky ze Svaté země
23.2.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
30.11.-0001

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
úterý: ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
středa: STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
čtvrtek: ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
pátek: PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
sobota: SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • Dnešní sbírka je věnována na Kněžský seminář. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Tento týden prožíváme Velikonoční oktáv a také Novénu k Božímu milosrdenství.
 • Děkuji všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojné oslavě velikonočních svátků, ať už úklidem a výzdobou kostela, kostelnickou službou, ministrováním, zpěvem, hudbou, přípravou velikonočního beránka a dalších pokrmů na Zelený čtvrtek nebo jakkoliv jinak. Pán Bůh zaplať.
 • V úterý 23.4. bude v 18:00 hod. mše svatá na Podhradí.
 • Přihlášky na farní tábor po děti jsou k dispozici v sakristii nebo u vedoucích. Bližší informace na plakátku. 
 • Charita Luhačovice oznamuje, že se opět bude konat jarní sbírka šatstva ve dnech 24.4. - 27. 4. 2019. Více informací na plakátku.
 • Jste zváni na Národní pochod pro život a rodinu, který se uskuteční 27. 4. 2019 v Praze. Více informací je na plakátku a na webu:www.hnutíproziovt.cz/pochod- pro-zivot
 • V sakristii je možné koupit Youcaty pro děti za 300 Kč.
 • V sobotu 11. května nás zve otec arcibiskup Jan na pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehrad. Tento rok je pouť dopoledne:   9.00 modlitba svatého růžence, 10.15 mše svatá, 11,15 adorace a svátostné požehnání.Zájemci se mohou hlásit v sakristii. Odjezd autobusu z Luhačovic od kostela v 7:45 hod. Autobus pojede, pokud bude dosti zájemců.
 • Ohlášky před svatbou:
 • V sobotu 27.4. v 11:00 přijmou svátost manželství v kostele sv. Martina v Pozlovicích Petr Dědík z Velkého Ořechova a Jaroslava Hyráková roz. Máčalová z Velkého Ořechova.
 • Přejeme požehnané Velikonoce 
 • Požehnám velikonoční pokrmy.

 

Aktualizace 20.4.2019