Život ve farnosti

Pořad bohoslužeb Vánoce
1.12.2019

Detailní informace naleznete zde

Svátost smíření
1.12.2019

Detailní informace naleznete zde

Pouť do svaté země
1.12.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. 12. 2019
30.11.2019

Detailní informace naleznete zde

Druhý benefiční koncert Velké újezdské schóly
24.11.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 24. 11. 2019
23.11.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


1. NEDĚLE ADVENTNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Františka Xaverského
středa:
čtvrtek:
pátek: Památka sv. Mikuláše + První pátek
sobota: Památka sv. Ambrože + První sobota

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
Podhradí:pátek 18:15 hod.
 • V sakristii kostela můžete u kostelníků nechat zapsat úmysly mší svatých na rok 2020.
 • V sobotu 7. prosince bude v Brumově - Bylnici setkání modliteb matek. Více info je na plakátku.
 • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI PROSINCI – Luhačovice

-    od 15:00 Výstav Nejsv. Svátosti Oltářní, Korunka k Božímu milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření

-    16:30 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-    17:00 mše sv.

 •  PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI PROSINCI – Pozlovice

-    od 16:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní a příležitost ke sv. smíření

-    16:45 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-    17:00 mše sv.

 • Sv. Mikuláše přivítáme v našich farnostech v Luhačovicích a Pozlovicích ve čtvrtek 5. prosince v 16:30 růženec a v  17:00 hod. mše svatá. Změna bohoslužby v Pozlovicích v 16:30 růženec a 17:00 mše svatá.
 • V pátek 6. 12. 2019 bude mše svatá v tento den výjimečně už v 17:00 hod. a v  18:15 se v kostele Svaté Rodiny uskuteční 12. adventní benefiční koncert Charity. Učinkuje mimo jiné chválová schola Dolní Lhota.  Více informací je na plakátku v nástěnce.
 •  Připravujeme pouť do Svaté země 2020, kterou budeme pořádat příští rok v termínu od 26. 2. – 4. 3. 2020. Kdo by měl zájem, prosíme, ať se do příští neděle přihlásí na uvedené číslo telefonu 737030995.  
 • „I tento rok svoji návštěvu ohlásil svatý Mikuláš, který naše děti vždy potěší svojí štědrostí a přinese jim nějaký dárek. Proto se nyní obracíme na Vás – štědré farníky – s prosbou o příspěvek do kasičky, která je umístěná vzadu v kostele. Výtěžek z ní bude použit na nákup balíčků pro děti.“
 • Připomínáme, že v adventu také budou roráty, na které zveme děti v Luhačovicích v zámecké kapli sv. Josefa v úterý a sobotu a v kostele Sv. Rodiny v pondělí a ve čtvrtek. V Pozlovicích pak budou roráty v pondělí a ve čtvrtek.
 • V sakristii kostela je možné zakoupit lucerničky na roráty a stolní církevní kalendáře na rok 2020.
 • Také letos je možné zapojit se do aktivity Bazárek vánočního cukroví. Více informací je na plakátku na nástěnce.
 • Ve čtvrtek 5. 12. v dopoledne navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Luhačovicích a v pátek 6.12. dopoledne starší a nemocné farníky v Pozlovicích. Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval, prosím, pomozte návštěvu zprostředkovat.
 • Dnes 1.12. v 16:00 v sále u kostela sv. Rodiny v Luhačovicích jste zváni na přednášku PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ.

 

Aktualizace 30.11.2019