Život ve farnosti

Dětská mše svatá - Všichni svatí
3.11.2019

Detailní informace naleznete zde

Mše svaté a pobožnosti na hřbitovech
3.11.2019

Detailní informace naleznete zde

Misijní koláč
20.10.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 28. neděle v mezidobí (13. 10. 2019)
12.10.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 27. neděle v mezidobí (6. 10. 2019)
5.10.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. 9. 2019
27.9.2019

Detailní informace naleznete zde

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
3.8.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Terezie od Ježíše
středa:
čtvrtek: Památka sv. Ignáce Antiochijského
pátek: Svátek sv. Lukáše
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ „Misijní neděle“; v Pozlovicích BIŘMOVÁNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 17:00 hod.
  • Prožíváme měsíc říjen, měsíc modlitby sv. růžence. Modlíváme se pravidelně půl hodiny před každou mší sv. ve všech kostelích a kaplích a navíc v neděli od 14:30 v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu, následuje svátostné požehnání.
  • Neděli 20. 10. 2019 budeme prožívat jako „Misijní neděli“ a tradičně budeme pořádat tzv. „Misijní koláč“. Misijní koláč je jeden ze způsobů, jak pomoci potřebným a chudým lidem. Jeho podstata spočívá v prodeji doma upečených koláčů. Přinést je můžete na„Misijní neděli“  20.10. před mší sv. Bude také možnost koupit si Misijní kalendář.
  • V neděli 20.10. v 10:00 bude poutní mše svatá v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů v Kladné-Žilín.
  • V týdnu mezi 1.- 8. 11. budou v našich farnostech probíhat pobožnosti na hřbitovech, kde se budeme modlit za duše v očistci. Více informací na plakátku v nástěnce.
  • Ve čtvrtek v 18:00 hod. se sejde na faře v Luhačovicích farní rada farnosti Luhačovice.
  • Farní knihovna zahajuje svůj provoz. Knihovna bude přístupná každou neděli od 9:00 do 10:00 hod. Více informací je na plakátku.
  • Blíží se udělení svátosti biřmování v naší farnosti. Slavnost se uskuteční v neděli 20. 10. 2019 v Pozlovicích při mši sv. v 10:00. Příležitost ke svaté zpovědi pro biřmovance a kmotry a další bude přede mší svatou v týdnu před biřmováním. Nácvik pro biřmovance je v sobotu po mši svaté, která je v 18:00 hod. v Pozlovicích. Prosíme také věřící, aby pamatovali ve svých modlitbách na biřmovance.
  • Připravujeme pouť do Svaté země 2020, kterou budeme pořádat příští rok v termínu od 26. 2. – 4. 3. 2020. Kdo by měl zájem, prosíme, ať se tento měsíc přihlásí na uvedené číslo telefonu 737030995. Pokud bude aspoň 49 zájemců, pouť se uskuteční.
  • Prosíme abyste se zapisovali na rozpis adoračního dne farnosti Pozlovice, který bude v kapli sv. Zdislavy na Podhradí od 8. 11. 15:00 hod. do 9.11. 14:30 hod. V kapli bude požehnán nový svatostánek.

 

 

 

Aktualizace 12.10.2019