Život ve farnosti

Předání víry v rodině
1.12.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10. 11. 2019
9.11.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky -31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. 11. 2019
2.11.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. 10. 2019
26.10.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; v Pozlovicích SVATOMARTINSKÉ HODY

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka sv. Martina
úterý: Památka sv. Josafata
středa: Památka sv. Anežky České
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 17:00 hod.
 • Příští týden bude sbírka na Charitu.
 • V pondělí 11. 11. 2019 v 9:00 hod. ve Vlachovicích bude spolu s kněžími valašskoklobůckého děkanátu slavit mši svatou za zemřelé kněze Mons Josef Nuzík. Jste srdečně zváni.
 • Ve dnech 28. října až 14. listopadu se v České republice uskuteční „Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“. Během něj zavítají ostatky tohoto velkého světce do řady farností naší diecéze. Svatý Vincenc z Pauly, (24. dubna 1581 – 27. září 1660), byl francouzským knězem, zakladatelem kongregace lazaristů a Společnosti dcer křesťanské lásky. Patří též k zakladatelům moderního charitního díla. Více informací najdete na plakátku. V pondělí 11. 11. po večerní mši svaté bude v Luhačovicích promítání filmu o sv. Vincenci de Paul.
 • Ve čtvrtek 14. 11. po mši svaté v Luhačovicích bude setkání rodičů dětí připravující se na 1. sv. příjímání.
 • V sobotu 16.11. od 9:00 hod. bude úklid v zámecké kapli, prosíme o pomoc.
 • V neděli 17. 11. bude v 11:30 poutní mše svatá na Řetechově a požehnání obrázku na polní cestě na Pradliska.
 • V neděli 24. 11. v 15:30 se v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích koná 2. Benefiční koncert Velké újezdské scholy a hostů. Více info je na plakátku.
 • V sobotu 7. prosince bude v Brumově - Bylnici setkání modliteb matek. Více info je na plakátku.
 • Připravujeme pouť do Svaté země 2020, kterou budeme pořádat příští rok v termínu od 26. 2. – 4. 3. 2020. Kdo by měl zájem, prosíme, ať se do příští neděle přihlásí na uvedené číslo telefonu 737030995. Pokud bude aspoň 49 zájemců, pouť se uskuteční.
 • V sobotu 23. 11. 2019 v 16 hod. v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích bude modlitba chval.
 • Ve středu 13. listopadu v 15:00 hod. bude ve farním kostele sv. Martina v Pozlovicích pohřeb paní Libuše Sedlářové.

 

Aktualizace 9.11.2019