Život ve farnosti

Bohoslužby v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu
20.8.2016

Ve všední dny tohoto týdne (pondělí 22.8. a čtvrtek 25.8.) nebudou mše sv. v Pozlovicích v kostele sv. Martina, ale v augustiánské kapli v obvyklých časech.

Petice proti zákonu o adopcích dětí homosexuály
20.8.2016

V našich kostelích (v zadní části) máte možnost podepsat petici proti návrhu zákona, který by registrovaným partnerům umožňoval adoptovat děti. Můžete také v zákristii nebo na faře požádat o petiční archy, pokud máte zájem šířit petici dále. Petice je dostupná iv elektronické podobě na internetu, zde je odkaz: www.petice-adopce.cz

 

Pro biřmovance
2.7.2016

V červenci a srpnu nebudou probíhat setkání biřmovanců. V září a v říjnu proběhnou ještě nějaká setkání před biřmováním, které se uskuteční v neděli 23. října 2016 v kostele v Luhačovicích. Podrobnosti budou oznámeny včas.

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka Panny Marie Královny
úterý:
středa: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
čtvrtek:
pátek:
sobota: Památka sv. Moniky

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 19:30 hod.
Biskupice:pátek 19:30 hod.
  • Ve všední dny tohoto týdne (pondělí a čtvrtek) nebudou mše sv. v Pozlovicích v kostele sv. Martina, ale v augustiánské kapli.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 27.8.2016 v 11:55 hod. uzavřou církevní sňatek v kostele sv. Martina v Pozlovicích Iva Krčmová z Mladé Boleslavi a Pavel Coufalík z Pozlovic.

-    V sobotu 3.9.2016 v 11:30 hod. uzavřou církevní sňatek v kostele sv. Martina v Pozlovicích Pavel Hetmer z Podhradí a Sylvie Beblová z Luhačovic.

-    V sobotu 3.9.2016 ve 13:00 hod. uzavřou církevní sňatek v kostele sv. Martina v Pozlovicích Michal Coufalík z Podhradí a Petra Šimarová z Luhačovic.

  • V sobotu 3.9. proběhne Charitní pouť ke Sv. bráně na Sv. Hostýně. Více na nástěnkách. Zájemce prosíme, aby se přihlašovali v zákristii.
  • V sobotu 3.9. bude adorace v Pozlovicích už v 16:00 hod. a mše sv. v 17:00 hod. Po mši sv. bude opékání na farní zahradě na začátku školního roku (a také na oslavu narozenin O. Stanislava).
  • V neděli 4.9. se budou v Luhačovicích slouženy mše sv. na poděkování za úrodu.
  • Vzadu v kostele máte možnost podepsat petici proti návrhu zákona, který by registrovaným partnerům - homosexuálům umožňoval adoptovat děti. Petice je dostupná také v elektronické podobě na internetu, odkaz naleznete na internetových stránkách farnosti.

Aktualizace 20.8.2016