Život ve farnosti

Modlitební Tridium
20.1.2017

Detailní informace naleznete zde

Národní týden manželství
20.1.2017

Detailní informace naleznete zde

KONEC OBČANSKÉHO ROKU LUHAČOVICE 2016
31.12.2016

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Antonína, opata
středa: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
čtvrtek:
pátek:
sobota: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Zemřel pan Bohuslav Bača z Pozlovic ve věku 30 let. Pohřeb bude v pátek 20.1. ve 14:00 v kostele v Pozlovicích. Odpočinutí věčné dej mu, Pane…
  • Ve středu začne památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Týden modliteb za sjednocení křesťanů. Pamatujme v našich modlitbách i na tento úmysl, aby se všichni odloučení křesťané vrátili zpět do lůna Katolické Církve.
  • O víkendu 27.-29.1.2017 proběhne Triduum Modliteb matek.

-V Luhačovicích: v pátek 27. 1. v 17.30 Křížová cesta v kostele sv. Rodiny; v sobotu 28. 1. v 6.30 modlitby v kapli sv. Josefa a v 7:00 mše sv.; v neděli 29. 1. po mši sv. (od 18.00) adorace v kostele sv. Rodiny.

-V Pozlovicích: v pátek v 17.00 křížová cesta;v sobotu v 17.00 mše sv., po ní adorace; v neděli ve 14:30 chvály.

  • V sobotu 4.2. proběhne Hromniční pouť matek ve Šternberku. Přihlašovat se můžete v sakristii.
  • Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a uskutečnění křesťanského plesu i těm, kdo přispěli do tomboly. Pán Bůh zaplať.

Aktualizace 14.1.2017