Život ve farnosti

Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu
16.3.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


4. NEDĚLE POSTNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota: PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI DUBNU

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 5. NEDĚLE POSTNÍ (SMRTNÁ)

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Dnes odpoledne (26.3.) v 15:00 se uskuteční za příznivého počasí pobožnost křížové cesty u pramene Viola.
  • Zemřel pan Karel Trtek z Luhačovic. Rozloučíme se sním při pohřební mši sv. v pondělí 27.3. v 15:00 v zámecké kapli. Odpočinutí věčné dej mu, Pane…
  • PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI DUBNU – Pozlovice

-od 16:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní a příležitost ke sv. smíření

-16:45 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-17:00 mše sv.

  • I když došlo ke změně času na letní, pořad bohoslužeb zůstává do Velikonoc zimní. Po Velikonocích bude platit letní pořad bohoslužeb s výjimkou Kladné-Žilín, kde mše sv. budou po celý rok v 17:00.
  • Ve Svatém týdnu (od Květné neděle) budou nějaké změny v pořadu bohoslužeb, více viz nástěnky a webové stránky farnosti.
  • Příští neděli 2.4. bude příležitost k velikonoční sv. zpovědi v Pozlovicích od 14:00 do 16:00 a na Květnou neděli 9.4. v Luhačovicích od 14:30 do 18:15.
  • KŘÍŽOVÉ CESTY se konají v postní době:

v Luhačovicích:   čtvrtek 16:30 pro děti

                             pátek   17:30

                             neděle 16:15

v Pozlovicích:      čtvrtek 17:30 pro děti

                             neděle 14.30

  • Vzadu v kostele je rozpis na vedení křížových cest. Je tam i rozpis na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu. Prosím, zapisujte se.
  • V sobotu 22.4. se bude konat v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Více na nástěnkách. Modleme se společně za duchovní a morální obnovu v naší zemi.
  • V sobotu 29.4. se uskuteční Pouť Charity na Sv. Kopečku u Olomouce. Pro zájemce pojede autobus, je třeba přihlásit se nejpozději do 17.4. Více na nástěnkách.

Aktualizace 25.3.2017