Život ve farnosti

Pouť do Staré Boleslavi
19.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Farní tábor
19.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: (Památka sv. Jiří, mučedníka)
úterý: Svátek sv. Marka, evangelisty
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Zemřel pan Vladimír Mikulášek z Kladné-Žilína. Pohřeb bude v pondělí 24.4. v 15:00 v zámecké kapli v Luhačovicích. Odpočinutí věčné dej mu, Pane…
  • Minulou neděli se při sbírce na Kněžský seminář vybralo v Luhačovicích 29.695,- Kč a v Pozlovicích 15.246,- Kč.Pán Bůh zaplať za vaše dary. Charita také děkuje za dary vybrané prostřednictvím Postní almužny. Kolik se vybralo, si můžete přečíst na nástěnkách.
  • Večerní mše sv. v pondělí v Pozlovicích zůstávají v 17:00.
  • V sobotu 29.4. se uskuteční Pouť Charity na Sv. Kopečku u Olomouce. Pro zájemce pojede autobus, je možno se ještě přihlásit, máme několik volných míst. Děti mají cestu zdarma. Více na nástěnkách.
  • V sobotu 6.5. ve 12:00 přijmou svátost manželství v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích Lucie Miklová z Ludkovic a Martin Žižka z Březůvek.
  • V pondělí 8.5. (státní svátek) se uskuteční Pouť rodin na Provodov. Více na nástěnkách.
  • Ve dnech 10.-15.5. pořádá Charita Luhačovice Sbírku šatstva. Více na nástěnkách.
  • Ve dnech 27.-30.9.2017 pořádáme poutní zájezd do Staré Boleslavi (Národní pouť ke sv. Václavovi) a na zajímavá místa litoměřické diecéze. Více na nástěnkách a na stránkách farnosti.
  • Farní tábor se uskuteční 6.-12.8.2017 na faře v Prasklicích u Kroměříže. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo u vedoucí. Více informací na plakátku.

Aktualizace 24.4.2017