Život ve farnosti

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Sousoší sv. Rodiny - realizace a finanční podpora
9.8.2018

Detailní informace naleznete zde

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Setkání biřmovanců 2019:
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (13. 1. 2019) Evangelium Lk 3,15–16.21–22
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (20. 1. 2019) Evangelium Jan 2,1–12
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka sv. Anežky Římské
úterý:
středa:
čtvrtek: Památka sv. Františka Saleského
pátek: Svátek Obrácení sv. Pavla
sobota: Památka sv. Timoteje a Tita

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 17:00 hod.
  • V pátek začal památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Týden modliteb za sjednocení křesťanů. Pamatujme v našich modlitbách i na tento úmysl, aby se všichni odloučení křesťané vrátili zpět do lůna Katolické Církve.
  • Blíží se památka Panny Marie Lurdské 11. února a Světový den nemocných proto budeme v neděli 10. února při mších svatých udělovat v našich farnostech svátost pomazání nemocných. Přihlášky k přijetí svátosti pomazání nemocných (jsou na stolku vzadu v kostele) vyplňte a odevzdejte v sakristii!
  • V sakristii kostela Svaté Rodiny můžete u kostelníků nechat zapsat úmysly mší svatých na rok 2019.
  • Jménem Centra pro rodinu Valašské Klobouky zveme na kurz Manželské večery, který začne 11. února v 18.30 h v Pastoračním domě ve Val. Kloboukách. Více informací je na plakátku na nástěnce
  • O víkendu 25.-27.1.2019 proběhne Triduum Modliteb matek.

-V Luhačovicích:

- v pátek 25. 1. v 17.30 Křížová cesta v kostele sv. Rodiny a v 18:15 mše svatá;               v sobotu 26. 1. v 6.30 modlitby v kapli sv. Josefa a v 7:00 mše sv.;                                            v neděli 27. 1. po mši sv. (od 18.00) adorace v kostele sv. Rodiny.

-V Pozlovicích:v pátek v 17.00 křížová cesta; v sobotu v 17.00 mše sv., po ní adorace; v neděli ve 9:30 růženec.

Aktualizace 19.1.2019