Život ve farnosti

Slavnost Božího Těla
23.6.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (23. 6. 2019) Evangelium Lk 9,18–24
22.6.2019

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (16. 6. 2019) Evangelium Jan 16,12–15
15.6.2019

Detailní informace naleznete zde

Noc Kostelů
24.5.2019

Detailní informace naleznete zde

Fotky ze Svaté země
23.2.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (v Luhačovicích: SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ)

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek: SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
sobota: SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ FARNÍ POUŤ NA PROVODOV

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Podhradí:pondělí 18:00 hod.
Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 19:30 hod.
  • Dnes 23. 6. 2019 v 19:30 se uskuteční ve farním kostele sv. Rodiny v Luhačovicích koncert Back to Africa aneb spirituály a jejich africké kořeny.
  • Děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav a organizace slavnosti Těla a Krve Páně a průvodu k oslavě Božího těla, všem ministrantům, zpěvákům, hudebníkům, hasičům, družičkám, krojovaným, všem, kdo připravili a nazdobili oltáře, zajistili ozvučení a všechny další nezbytné věci k důstojnému průběhu slavnosti. Pán Bůh zaplať.
  • Ve čtvrtek 27. 6. bude mše sv. v Pozlovicích už v 17:00 a po mši sv. na farní zahradě táborák na závěr školního roku.
  • V pátek 28. 6. na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budou mše sv. takto: Luhačovice zám. kaple 7:00, Pozlovice 18:00, Luhačovice kostel sv. Rodiny 18:15, Biskupice 19:30. Po mši sv. bude krátká adorace se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Hnutí Modlitby matek vás zve na Modlitební triduum, které pořádá o víkendu 28. - 30.6. Triduum bude probíhat v Luhačovicích i v Pozlovicích. Více informací je plakátku na nástěnkách.
  • V neděli 30. 6. budeme putovat na naši společnou pouť na Provodov. Pojede také autobus, který bude odjíždět z Podhradí v 8:30 hod., z Pozlovic 8:35 hod., z Luhačovic v 8:45 hod. Cena je 100 Kč. Přihlásit se můžete v sakristii.
  • Příští neděli 30. 6. se koná farní pouť na Provodov. V Pozlovicích bude mše sv. v 7:00, v 8:00 vychází procesí od kostela. V Luhačovicích bude mše sv. v 8:30 a večer v 18:15. V 10:15 mše svatá nebude, místo ní je v 10:30 na Provodově.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V pátek 28. 6. v 13:30 hod. přijmou svátost manželství v kapli Panny Marie u Augustiánského domu v Luhačovicích Viktor Vyskočil ze Svinošic a Denisa Visingrová z Lipůvky.

-    V sobotu 29. 6. v 11:00 hod. přijmou svátost manželství v kostele sv. Martina v Pozlovicích Petr Kafka z Nivnice a Stanislava Najzrová z Hostětína.

Aktualizace 22.6.2019