Život ve farnosti

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
3.8.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Moniky
středa: Památka sv. Augustina
čtvrtek: Památka umučení sv. Jana Křtitele
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Podhradí:středa 18:00 hod.
Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • V úterý 27. srpna v 16:00 hod. bude mše svatá v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.
  • Biřmovanci mají na webových stránkách farnosti Luhačovice program setkání na září a říjen 2019.
  • Vzadu na stolečku je k podpisu petice za záchranu domácí zdravotní péče.
  • Zveme na blížící se setkání dětí u Panny Marie Svatohostýnské v sobotu 31. 8. 2019 v rámci arcidiecézní pouti rodin na konci prázdnin. Více informací na plakátku na nástěnce.
  • Charita Luhačovice nás zve na 4. Charitní pouť na Sv. Hostýn v neděli 22. září 2019. Zájemci o společnou cestu autobusem se mohou hlásit v sakristii. Více informací je na plakátku.
  • Ve čtvrtek 5. 9.2019 vás zveme na oslavy 15. výročí založení Charity Luhačovice. Mši svatou v kostele sv. Rodiny v 17:00 hod. bude celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Více informací je na plakátku na nástěnce.
  • V neděli 8. 9. 2019 proběhne v našich farnostech žehnání aktovek.
  • 18. srpna 2019 zemřela Isabella baronka z Thienen-Adlerflychtu rozená hraběnka Serényi z Kis-Sereny. Pohřeb bude 31. srpna v 14:00 hod. ve farním kostele Navštívení Panny Marie v Lomnici.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 31. 8. v 11:00 přijmou svátost manželství v kostele sv. Martina v Pozlovicích Ondřej Semela z Uherského Brodu a Aneta Škubalová z Uherského Brodu.

-    V sobotu 7. 9. v 11:00 přijmou svátost manželství v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích Markéta Váňová z Horní Lhoty a Emil Řemeslníček z Poteče.

Aktualizace 24.8.2019