Život ve farnosti

Začátek výuky náboženství
7.9.2017

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 začne v našich farnostech od pondělí 11. září včetně

Předběžný rozvrh výuky náboženství v našich farnostech 2017/2017
2.9.2017

Pondělí
Luhačovice
8. C,D 7.00 – 7.45 Mgr. Adámek
6. C,D 7.00 – 7.45 P. Rumíšek
1.A,B 13.00 - 13-45 Mgr. Gahurová
Úterý
Středa
Luhačovice
9. C,D 7.00 – 7.45 Mgr. Adámek
3. A,B 13.00 – 13.45 P. Wojcik
5. A,B 12.55 – 13.40 P. Rumíšek
4. A,B 12.05 – 12.50 Mgr. Adámek
Čtvrtek
Pozlovice
2. 11.40 – 12.25 Mgr. Prouzová
Luhačovice
6. A,B 7.00 – 7.45 P. Rumíšek
9. A,B 7.00 – 7.45 Mgr. Adámek
2. A,B 13.00 – 13.45 Mgr. Gahurová
7. C,D 13.45 – 14.30 P. Rumíšek
Biskupice
3 11.45 – 12.30 P. Wojcik
4,5 11.45 – 12.30 Mgr.Gajdůšková
Ludkovice
1,2 12.10– 12.55 Mgr. Adámek
Pátek
Luhačovice
7. A,B 7.00 – 7.45 P. Rumíšek
8. A,B 7.00 – 7.45 Mgr. Adámek
Pozlovice
1. 11.40 – 12.25 Mgr. Prouzová
3. 12.50 – 13.35 P. Wojcik
4. 12.50 – 13.35 Mgr. Adámek
5. 12.50 – 13.35 P. Rumíšek
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 – 2018

Pouť do Staré Boleslavi
19.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa: Památka Sv. Vincence de Paul
čtvrtek: Slavnost Sv. Václava
pátek: Svátek Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
sobota: Památka Sv. Jeronýma

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • Začala výuka náboženství v našich farnostech. Rozvrh výuky je na nástěnkách a na webu farností.
 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání probíhá ve čtvrtek od 16:00 hod. v Luhačovicích a v Pozlovicích v 17:00 hod. Příští čtvrtek příprava nebude.
 • Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava v našich farnostech v 9.00 a17.00 v Biskupicích 9.00 a v Pozlovicích v 18:00.
 • V úterý 26. září v 6:30 bude v zámecké kapli sv. Josefa mše svatá za Charitu Luhačovice, její uživatele, dobrovolníky a dárce a za charitní dílo církve.
 • V úterý 26. září bude v 16:00 hod. mše svatá v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.
 • Prosíme, aby si děti podepsaly na nástěnkách košíčky, do kterých budou během školního roku sbírat květiny pro Pannu Marii. Knížečky se samolepkou na nedělní evangelia dostanou ti, kdo budou chodit pravidelně.
 • Na nástěnce je také plakátek s informacemi pro nemocné v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se o informace ohledně duchovní služby nemocným.
 • Manželé Šabovi, vyslovují své poděkování všem, kteří se zapojili do sbírky pro pomoc jejich vážně nemocným dětem.
 • Společenství Modliteb matek připravilo pro všechny modlitební triduum 22. až 24. září. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 14. října budou v olomoucké katedrále sv. Václava vysvěceni dva noví pomocní biskupové Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Zájemci se mohou hlásit v sakristii. Autobus pojede, pokud bude dosti zájemců.
 • Zbývá 3 volných míst na podzimní farní pouť do Staré Boleslavi. Zájemci se mohou hlásit v sakristii nebo na kontaktním emailu uvedeném na plakátku.
 • Prosíme, abyste se zapisovali na seznam vedení modlitby svatého růžence v měsíci říjnu na připravený rozpis, který je vzadu v kostele.

 

 

Aktualizace 22.9.2017