Ohlášky farnosti

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Sv. Mikuláše, biskupa
středa: Sv. Ambrože biskupa a učitele církve
čtvrtek: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. neděle adventní

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa v 17:00
Biskupice:pátek v 17:00
Podhradí:pátek v 18:15

Dnešní sbírka v Luhačovicích bude na úpravu sálu u kostela. Děkujeme. 

Dnes si můžete zakoupit knihy s náboženskou tématikou.

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny. Možnost si zakoupit víno s etiketou luhačovického kostela.

V sakristii si můžete nechat zapsat úmysly na mše svaté na příští rok.

Svatý Mikuláš – přijde do Luhačovic i Pozlovic v pondělí 5. 12. na večerní mši svatou v 17:00.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

I letos v adventu probíhají v našich farnostech RORÁTY. V Luhačovicích v kostele Svaté Rodiny každé úterý v 6:30, v Pozlovicích každý čtvrtek v 6:30 a v zámecké kapli každou sobotu v 8:00. Po úterních a čtvrtečních rorátech zveme všechny děti na snídani na faru.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích každý čtvrtek od 16:30 v klubovně a v 17:00 mše svatá. V Pozlovicích bude příprava po celý advent v rámci adventních rorátů každý čtvrtek od 6:30.

Příští neděli 11. 12. bude v Pozlovicích předvánoční svátost smíření od 13:30 do 15:00. V Luhačovicích budeme zpovídat 18. 12. od 15:00 do 18:00. 

Setkání pastorační rady farnosti Pozlovice bude 7. 12. v 19:00 na faře v Pozlovicích.

Předvánoční setkání kostelníků z obou farností bude 15. 12. v 18:00 ve farním sále v Luhačovicích.

Setkání biřmovanců bude v pátek 16. 12. v 19:15.

Farní pouť do Říma 5. -10. března. Přihlásit se můžete u Karla Adámka ml. do 20. 12. 2022. Cena je 9 000,-. Více informací na nástěnce.  

Aktualizace 4.12.2022