Ohlášky farnosti

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Sv. Ondřeje Kim Taegona kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníku
úterý: Svátek sv. Matouše apoštola a evangelisty
středa:
čtvrtek: Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 26. neděle v mezidobí

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
Kladná Žilín:pátek 17:00

Prosíme o dodržování všech bezpečnostních opatření (dvoumetrový rozestup, dezinfekce rukou a respirátor).

Dnes 19. 9. po ranní mši svaté v Luhačovicích jste zváni do sálu na kafe a posezení.

Dnes (19. 9.) probíhá v Luhačovicích a v Pozlovicích 1. kolo voleb do Pastorační rady. Na závěr každé mše svaté dostane každý farník starší 15. let lístek, na který bude moc napsat 3 kandidáty do pastorační rady (starší 18. let) za svoji farnost. Lístek odevzdá při východu z kostela.

Dnešní večerní mši svatou v 18:15 bude slavit P. Josef Říha, děkan z Uherského Hradiště.

Aktivita pro děti na tento školní rok: Každou neděle dostanou kartičku, ze které si odstřihnou vyznačenou část a přilepí na svůj papír na nástěnce (nůžky a lepidlo jsou u nástěnky).

V rámci dnů Charity bude sloužena mše svatá v úterý 21. 9. v zámecké kapli za Charitu, její uživatele, zaměstnance, dobrovolníky a dárce. Mše svatá začíná už v 6:30.

Společenství Modlitby matek zvou všechny na modlitební triduum, které se uskuteční ve dnech 24. – 26. 9. Program: V pátek 24. 9. v kostele v Luhačovicích - v 17.30 adorace. V sobotu 25. 9. v zámecké kapli v 6.30 modlitba růžence. V neděli 26. 9. v kostele Svaté rodiny v 19.00 adorace.

Ve spolupráci s Projektem ON z Val. Klobouk začíná u nás ve farnosti od října nové spolčo pro mladé. Bude to společné spolčo pro farnosti Luhačovice, Pozlovice a Horní Lhotu. Setkávat se mladí budou dvakrát za měsíc. Začne se 8. října v 19:00 v Luhačovicích v sále u kostela. Více informací u Veroniky Šůstkové.

Je možnost se zapojit do akce Exodus od 25. září. Bližší informace ve farních listech.

Poslední možnost přihlásit se na kurz Rozvoje osobnosti pro ženy. První setkání proběhne v úterý 21. 9. ve farním sále u kostela v Luhačovicích. Více informací na nástěnce nebo na webu.

Aktualizace 19.9.2021