Život ve farnosti

Aktivita pro děti kartičky - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. 1. 2020
18.1.2020

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - Svátek Křtu Páně 12. 1. 2020
12.1.2020

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 5. 1. 2020
4.1.2020

Detailní informace naleznete zde

Apoštolský list Svatého otce Františka
23.12.2019

Detailní informace naleznete zde

Pouť do svaté země
1.12.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Anežky Římské
středa:
čtvrtek:
pátek: Památka sv. Františka Saleského
sobota: Svátek Obrácení sv. Pavla

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 17:00 hod.
  • V sakristii kostela můžete u kostelníků nechat zapsat úmysly mší svatých na rok 2020.
  • V sobotu začal památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Týden modliteb za sjednocení křesťanů. Pamatujme v našich modlitbách i na tento úmysl, aby se všichni odloučení křesťané vrátili zpět do lůna Katolické Církve.
  • V sobotu 1. 2. proběhne Hromniční pouť matek ve Šternberku. Přihlašovat se na společnou cestu autobusem můžete u paní Broňky Coufalíkové do 26. ledna 2020.
  • Centrum pro rodinu Valašské Klobouky zve na KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ pod vedením lektorky Mgr. Bc. Marcely Anežky Kořenkové. Kurz probíhá v úterý.
  • Srdečně zveme všechny katechety, maminky a tatínky, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti náboženské výuky svých dětí na kurz „Katecheze Dobrého Pastýře“, který proběhne ve Štítné nad Vláří v následujících terminech: 21.-23.2. 2020 1. víkend, 1. část kurzu 22.-24.5. 2020 2. víkend, 2. část kurzu Přihlašovat se můžete osobně u P. Ondřeje: telefonický (603487506) anebo e-mailem (fara.stitna@seznam.cz) do 2. února 2020! Cena bude stanovena na základě počtů přihlášených.
  • Připravujeme pouť do Svaté země, kterou pořádáme v termínu od 26. 2. – 4. 3. 2020. Jsou ještě 4 volná místa, kdo by měl zájem, prosíme, ať se, co nejrychleji přihlásí na uvedené číslo telefonu 737030995.
  • O víkendu 24. až 26. ledna bude modlitební triduum připravené společenstvím modliteb matek. V pátek bude společná modlitba v 17:30 hod v kostele sv. Rodiny, v sobotu v 7:30 hod v zámecké kapli a v neděli po večerní mši sv.- adorace v kostele sv. Rodiny. Tyto modlitby jsou  pro každého., nejen pro matky. Na tomto triduu se modlíme nejen za sebe, ale především  za celý svět.

Aktualizace 18.1.2020