Ohlášky farnosti

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: Sv. Klementa Marie Hofbauera kněze
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: Slavnost Seslání Ducha Svatého

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
Kladná Žilín:pátek 17:00

Prosíme o dodržování všech bezpečnostních opatření (dvoumetrový rozestup, dezinfekce rukou a respirátor).

V pondělí bude mít mše svaté v Pozlovicích a v Luhačovicích novokněz P. Jakub Lasák, který je kaplanem ve farnosti Kravaře ve Slezsku. Po mší svatých bude udělovat novokněžské požehnání.

Ve středu 19. 5. přijede na mši svatou P. Josef Janek, farář v Hluku. Modlitba růžence ve 20:00 za naší farnost.

Ve středu 19. 5. po mši svaté bude na faře setkání kostelníků z Luhačovic.  

Příprava dětí na 1. svaté přijímání každý čtvrtek v Luhačovicích v 16:30 v klubovně a v 17:00 při mši svaté. V Pozlovicích při mši svaté od 18.15. Děti z Luhačovic budou mít z pátku na sobotu přespání na faře. (informace pro rodiče dostanou ve čtvrtek po mši sv.)

Charita Luhačovice pořádá sbírku šatstva pro diakonii Broumov ve dnech 19. – 22. 5. Viz plakátek na nástěnce

Náboženství – 1. stupeň ve všech ZŠ dle rozvrhu (2. stupeň snad od dalšího týdne).

Příští neděli (23. 5.) se koná sbírka na církevní školy v diecézi.

Příští neděli 23. 5. zveme všechny farníky na „velikonočního“ beránka. V Pozlovicích na faře a v Luhačovicích u kostela v 15 hodin.

Děkujeme za pomoc při úklidu fary v Pozlovicích.

 

Ohlášení církevního sňatku: Dne 22. 5. 2021 budou v kostele v Pozlovicích sezdáni Jiří Hrabal z Petrůvky a Hana Peňázová z Pozlovic.

Dne 29. 5. 2021 budou v kostele ve Vizovicích sezdáni: Ing. Ondřej Vítek - Zahradní 914, Luhačovice a Zuzana Talašová - Úprkova 743, Luhačovice

 

V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti k Panně Marii:

Luhačovice – kostel sv. Rodiny

-Pondělí – sobota po mších svatých

Pozlovice – kostel sv. Martina

-Pondělí – sobota po mších svatých

Kaple Panny Marie u Augustiniánského domu

-   Úterý, středa, pátek v 16:00

V kaplích na vesnicích o nedělích ve 14:30

-    16. 5. v Biskupicích

-    23. 5. na Podhradí

-    30. 5. v Kladné-Žilín

Aktualizace 15.5.2021