Ohlášky farnosti

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Sv. Jana Boska, kněze
středa:
čtvrtek: Svátek Uvedení Páně do chrámu
pátek: Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 5. neděle v mezidobí

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa v 17:00
Biskupice:pátek v 17:00

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny.

Dveřní sbírka na Celosvětové setkání mládeže v Lisabonu: v průběhu ledna můžete v kostele v Luhačovicích přispívat do označené pokladničky vzadu v kostele na podporu mladých a pokrytí nákladů na setkání.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

Ve čtvrtek 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Při mších svatých bude žehnání svící, doneste si svíce, které pro nás budou znamením, že máme chodit ve světle Kristově.

V Pozlovicích ve čtvrtek budeme udělovat svatoblažejské požehnání. V Luhačovicích v pátek 3. února.

Ve čtvrtek 2. 2. navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Luhačovicích a v pátek 3. 2. v Pozlovicích. Zároveň udělí nemocným svátost pomazání nemocných.

Příští neděli 5. 2. budou při mši svaté představeny děti, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání (Pozlovice v 10:00 a Luhačovice v 10:15).

Při příležitosti svátku Panny Marie Lurdské budeme v našich farnostech při mších svatých udělovat svátost pomazání nemocných. Přihlášky k přijetí svátosti pomazání nemocných (jsou na stolku vzadu v kostele) vyplňte a odevzdejte v sakristii! Rozpis mší svatých s udělováním pomazání nemocných najdete na plakátku.

Naši biřmovanci jedou příští víkend na přípravu do Rajnochovic, mysleme na ně v modlitbě.

Na pomoc Ukrajině – kdo máte doma přebytečný vosk ze starých svíček, můžete jej během 14. dnů donést do sakristie. Poslouží na výrobu svíček pro vojáky.

 

 

Aktualizace 28.1.2023