Ohlášky farnosti

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Sv. Antonína, opata
úterý: Panny Marie, Matky Jednoty křesťanů
středa:
čtvrtek:
pátek: Sv. Anežky Římské panny a mučednice
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. neděle v mezidobí / Neděle Božího slova

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00
Biskupice:pátek 17:00

Prosíme o dodržování všech bezpečnostních opatření (dvoumetrový rozestup, dezinfekce rukou a respirátor).

Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět ještě dnes v kostele v Luhačovicích do označené pokladničky.

Od 18. do 25. ledna proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21). Nezapomeňte do svých modliteb zahrnout i tento úmysl.

Příští neděli v 16.00 hod v kostele v Dolní Lhotě bude čtvrté setkání v rámci projektu Amoris Laetitia. Téma: „Láska v manželství“. Srdečně zveme všechny rodiny.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích každý čtvrtek od 16:30 v klubovně a v 17:00 mše svatá. V Pozlovicích každý čtvrtek od 17:30 na faře a v 18:15 mše svatá. Na mši svatou v Luhačovicích i v Pozlovicích jsou zvány také všechny ostatní děti.

Zveme všechny manžele na Manželské večery v termínu od 4. 2. do 1. 4. Kurz se koná vždy v pátek od 19.00 do 21:30 v sále kostela v Luhačovicích. Více informací na plakátcích nebo na webové stránce: ww.manzelskevecery.cz

 

 

Aktualizace 15.1.2022