Ohlášky farnosti

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Sv. Jan XXIII., papeže
úterý: Sv. Radima, biskupa
středa:
čtvrtek:
pátek: Sv. Terezie od Ježíše, panny
sobota: Sv. Hedviky, řeholnice

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 29. neděle v mezidobí

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00
Biskupice:pátek 17:00
Podhradí:pátek 18:15
Kladná Žilín:neděle 11:30

Prosíme o dodržování všech bezpečnostních opatření (dvoumetrový rozestup, dezinfekce rukou a respirátor).

Moc děkujeme všem, kteří organizovali páteční koncert a také všem, kteří připravili pohoštění.  

Dnes 10. 10. po ranní mši svaté v Luhačovicích jste zváni do sálu na kafe a posezení.

Dnes 10. 10. ve 14:30 bude v Ludkovicích pouť k Panně Marii Růžencové.

Měsíc říjen je měsícem modlitby RŮŽENCE. Modlit se budeme každé pondělí ve 20.00 v kostele v Luhačovicích.  

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích každý čtvrtek od 14. 10. od 16:30 v klubovně a v 17:00 mše svatá. V Pozlovicích každý čtvrtek od 14. 10. od 17:30 na faře.

Otec Josef Suchar, který měl přijet do Luhačovic 19. 10., nepřijede. Přijede až 19. 11.

Setkání nové pastorační rady z Luhačovic bude ve čtvrtek 14. 10. v 19:00 v klubovně.  

V sobotu 16. 10. bude ministrantská schůzka pro ministranty z obou farností na faře v Luhačovicích od 9:00 do 11:00 hodin.

V sobotu 16. října pojedeme autobusem do Olomouce na pouť za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Odjezd autobusu z Pozlovic od fary bude 13:10 a z Luhačovic od kostela 13:15. Večerní mše svatá v Pozlovicích nebude.

Příští neděli po mši svatých v Luhačovicích i v Pozlovicích bude možné přispět do kasičky v rámci akce Týden kaše od organizace Mary Meals. Stokorunový příspěvek zajistí jednomu školákovi ze Zambie jídlo na čtvrt roku. Více informací je na plakátech.

Aktualizace 9.10.2021