Ohlášky farnosti

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Sv. Františka z Assisi
středa: Sv. Faustiny Kowalské, panny
čtvrtek:
pátek: Panny Marie Růžencové / První pátek
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 28. neděle v mezidobí

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
Kladná Žilín:pátek 17:00

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny. Možnost si zakoupit víno s etiketou luhačovického kostela.

Měsíc říjen – měsíc modlitby růžence. Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině. Připojit se můžete osobní účastí nebo přes webkameru. 

Zveme všechny na farní pouť na Turzovku, která se uskuteční v sobotu 15. října. Přihlásit se můžete v sakristiích do 5. října. Autobus vyjede až k poutnímu místu. Mše svatá na Turzovce bude v 11:00. 

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích každý čtvrtek od 6. 10. od 16:30 v klubovně a v 17:00 mše svatá. V Pozlovicích každý čtvrtek od 6. 10. od 17:30 na faře. Na mši svatou v Luhačovicích i v Pozlovicích jsou zvány také všechny ostatní děti.

Ve čtvrtek 6. 10. navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Luhačovicích a v pátek 7. 10. v Pozlovicích.  Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval, prosím, pomozte návštěvu zprostředkovat.

Příští neděli budete mít možnost stejně jako vloni podpořit činnost hnutí Marys meals v rámci akce "Hrnečku vař".  Mary's Meals živí každý školní den přes 2 miliony dětí ve 20 zemích světa. Hrnek kaše ve škole, je často jejich jediným denním jídlem. Děkujeme, že podpoříte tuto akci jakoukoliv částkou do pokladničky vzadu v kostele  a že také přijdete ochutnat kaši po mši svaté do farní kavárny. 

V neděli 9. 10. ve 14:30 bude v Ludkovicích pouť k Panně Marii Růžencové.

V neděli 16. října 2022 oslavíme v Pozlovicích 100 let od posvěcení kostela. Mši svatou v 10:00 bude celebrovat P. Mgr. Pavel Macura, děkan z Valašských Klobouk. Při této příležitosti bude také požehnána nová kniha, která mapuje historii farnosti Pozlovice.  Odpoledne, po slavnostním požehnání, jste zváni na posezení na farní zahradu. Prosíme hospodyňky o napečení něčeho dobrého ke kávě.

Aktualizace 1.10.2022