Ohlášky farnosti

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Sv. Víta, mučedníka
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota: Sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 12. neděle v mezidobí

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
Kladná Žilín:pátek 17:00

Prosíme o dodržování všech bezpečnostních opatření (dvoumetrový rozestup, dezinfekce rukou    a respirátor).

Mše svatá a beseda s knězem Ladislavem Heryánem bude v pondělí 14. 6. v 18:15 v Luhačovicích.

V tomto týdnu je poslední výuka náboženství.

Středa je den, kdy si v církvi připomínáme sv. Josefa, tento den se budeme společně modlit modlitbu růžence ve 20:00 za naší farnost.

Příprava dětí na 1. svaté přijímání ve čtvrtek v Luhačovicích v 17:00 při mši svaté o potom setkání závěrečné setkání v klubovně. V Pozlovicích při mši svaté od 18.15.

Orel pořádá v sobotu 19. června přehlídku duchovních písní CANTATE 2021. Více informací na plakátcích.

V sobotu 19. 6. přijede na mši svatou P. Josef Zelinka, farář ve Vracově.

V neděli 20. června půjde 20 dětí v Pozlovicích k 1. svatému přijímání. Je to mimořádná událost pro celou farnost, proto na tyto děti pamatujme ve svých modlitbách. Děti přistoupí v sobotu 19. 6. v 15:00 podruhé ke svaté zpovědi a poté bude nácvik na první svaté přijímání. Zpověď pro rodiče a příbuzné bude ve čtvrtek od 17 hodin.

Pouť k Panně Marii na Provodově bude 27. června. Jste srdečně zvaní. Podrobnosti oznámíme příští neděli.

 

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.   

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

Rádi bychom vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá farní či jiná společenství.

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon 731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

Vaši čeští a moravští biskupové

 

Aktualizace 12.6.2021