Život ve farnosti

Pobožnosti křížové cesty v našich farnostech - postní doba 2020
22.2.2020

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 7. neděle v mezidobí (23. 2. 2020)
22.2.2020

Detailní informace naleznete zde

Karneval
15.2.2020

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 6. neděle v mezidobí (16. 2. 2020)
15.2.2020

Detailní informace naleznete zde

Modlitba Chval
28.1.2020

Detailní informace naleznete zde

Valentýnský Večer
28.1.2020

Detailní informace naleznete zde

Apoštolský list Svatého otce Františka
23.12.2019

Detailní informace naleznete zde

Pouť do svaté země
1.12.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa: POPELEČNÍ STŘEDA – začíná postní doba
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 1. NEDĚLE POSTNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:úterý 17:00 hod.
Podhradí:úterý 18:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • Dnešní sbírka je na tzv. Svatopetrský Haléř. Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli.
 • Prosíme o pomoc při zajištění vrbových ratolestí kočiček na Květnou neděli!!!!!
 • Děkujeme pánům Karlu Hetmerovi a Miroslavovi Matulíkovi za prořezání stromů na farní zahradě. Děkujeme pracovníkům městyse štěpkování větví.
 •  7. FARNÍ BAZÁREK (jaro-léto) DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI A HRAČEK se uskuteční v sobotu 14. 3. 2020 od 14.00 do 17.00 hod. ve velkém sále u kostela sv. Rodiny.
 • V sobotu 14. 3. jsou zváni tříkráloví koledníci a jejich asistenti na plovárnu do Luhačovic. Začátek od 9:00 hod. Více informací je na plakátku na nástěnce.
 • V úterý před Popeleční středou 25. 2. 2020 budou mše svaté s udílením popelce v našich farnostech podle následujícího pořadu bohoslužeb:

      - 17:00 v kapli na Řetechově

      - 18:00 v kapli na Podhradí

 • Na Popeleční středu 26. 2. 2020 je v našich farnostech následující pořad bohoslužeb:

-    7:00 hod. v zámecké kapli sv. Josefa

-    12:00 hod. ve farním kostele v Luhačovicích

-    17:00 hod. ve farním kostele v Pozlovicích

-    18:15 hod. ve farním kostele v Luhačovicích

 • Na začátku Postní doby se spojujeme (na Popeleční středu a poté na Velký pátek) společným postem od masitých pokrmů, protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství.  Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání.
 • Vzadu v kostele je rozpis na vedení křížových cest, můžete se již zapisovat.

Pobožnosti křížové cesty v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích

 

 • Čtvrtek    16 : 30  hodin
 • Pátek      17 : 30  hodin
 • Neděle   16 : 15  hodin

 

Pobožnosti křížové cesty v kostele Sv. Martina v Pozlovicích

 • Čtvrtek    17:30 hodin
 • Neděle     14:30 hodin

 

Aktualizace 22.2.2020