Ohlášky farnosti

5. NEDĚLE POSTNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: Květná neděle

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa v 17:00
Biskupice:pátek v 17:00

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny. Je také možnost si zakoupit knihy s náboženskou tématikou

Zveme všechny na třetí setkání ročního programu K SOBĚ, které proběhne dnes 26.3. ve Val. Kloboukách – téma je MY DVA A BŮH – tedy jak my jako manželé můžeme prožívat náš vztah s Bohem, jak jdeme životem s Bohem, dále o modlitbě, společné formaci manželů nebo spiritualitě rodiny. Toto téma bude předáno formou krátkých svědectví manželů. Začínáme ve 14:30 na pastoračním domě, kde je zajištěno také občerstvení, v druhé části bude adorace v kostele (s kapelou Sinaj). Přijďte prožít pěkné odpoledne, setkat se, načerpat. Informace jsou i na plakátě a stránkách CPR.

Společenství Modlitby matek zvou všechny na adoraci dnes (26. 3.) od 16:45 v kostele v Luhačovicích.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

Křížové cesty v postní době budou v Luhačovicích v pátek a v neděli od 17:30, v Pozlovicích ve čtvrtek od 17:45 a v neděli od 14:30.

Ve čtvrtek 30. 3. navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Luhačovicích a v pátek 31. 3. v Pozlovicích. Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval, prosím, pomozte návštěvu zprostředkovat.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích každý čtvrtek od 16:30 v klubovně a v 17:00 mše svatá. V Pozlovicích každý čtvrtek od 17:30 v kostele.

Kurz BETA ve čtvrtek 30. 3. V 18:00 ve farním sále v Luhačovicích. Téma: Láska

Příprava na biřmování bude v pátek 31. 3. v 19:15 ve farním sále v Luhačovicích.

V pátek 31. 3. se uskuteční „Extrémní křížová cesta“. Po mši svaté v Luhačovicích (18:15) se vychází po trase dlouhé 39 km. Více informací o trase najdete na plakátku, kde je uvedena i emailová adresa pro registraci, poté Vám budou zaslány veškeré pokyny potřebné k cestě. Prosíme o napečení buchet pro poutníky.

Příští neděli 2. 4. bude v našich farnostech předvelikonoční svátost smíření. V Pozlovicích od 14:00 do 15:30, v Luhačovicích od 16:00 do 18:00. 

Květná neděle, svěcení kočiček, pokladničky z postní almužny můžete přinést do sakristie.

Na neděli 9. 4. vás chceme pozvat na společný oběd farníků z Luhačovic. Zájemci se mohou zapsat v zadu v kostele. Oběd bude v sále.

Aktualizace 26.3.2023