Ohlášky farnosti

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11. 10. 2020

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: Sv. Jana Pavla II. papeže
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; v Pozlovicích SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ V NAŠICH FARNOSTECH

OD 22. 10. 2020

Milí farníci,

vzhledem k novému opatření vlády, které omezuje pohyb osob na minimum, je v současné době možná pouze individuální duchovní péče, tzn., že jsme Vám k dispozici a můžeme jednotlivě posloužit svátostmi (po domluvě jsme schopni i přijet).

Farní kostel v Luhačovicích bude stále otevřen k soukromé modlitbě (tedy předsíň kostela, jak doposud). Prosíme o dodržování všech hygienických a dalších opatření.

Mše svaté budou pouze v Luhačovicích. Na mši budeme oba kněží. Jeden bude sloužit úmysl z Luhačovic a druhý na úmysl z vesnice. Po mši svaté můžete přicházet jednotlivě ke svatému přijímání vždy do půl hodiny od skončení mše svaté. Na požádání můžete přistoupit i ke svátosti smíření. V neděli se bude podávat svaté přijímání i v Pozlovicích. Přesný čas zveřejníme později. Později ohlásíme i další organizaci farnosti.

Pohřby mohou být s účastí max. 10 lidí.

Potřebujete-li s něčím pomoci (např. nákup, půjčit knihu), nebojte se ozvat. Naše Farní charita nabízí donáškovou službu. Zavolat můžete na číslo 737 012 235 nebo 604 148 416

Vzhledem k této nové situaci vybízíme všechny, aby pravidelně otevírali Písmo sv. a čerpali z Božího Slova. Ve slovech Bible se setkáváme s živým Bohem. Můžete se také zapojit do farní biblické soutěže. Stále jsme spojeni v modlitbě růžence.

Přejeme důvěru v Boží ochranu a pomoc (v duchu listu našich biskupů – viz. níže – „Nebojte se!“) a žehnáme každému z vás +

Vaši o. Jan a o. Jenda

Zveme vás ke sledování přes webkameru

www.luhacovicefarnost.cz/onlineKamera

 

 

 

 

Ve farních kostelech si můžete zakoupit misijní kalendáře. Sbírka na Misie je přesunuta.

 

Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Farní biblická soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

  • soutěž je určena pro všechny (tedy pro ty, kdo umí číst)
  • nezbytnou pomůckou pro Vás bude BIBLE
  • v každém kole máte za úkol správně zodpovědět 3 OTÁZKY – první kolo začíná v neděli 18. 10. 
  • na odpověď budete mít jeden týden (od neděle do sobotní poledne)
  • jak odpovídat?
    – buď elektronicky prostřednictvím farního mailu (faluhacovice@ado.cz)
    – nebo písemně a podepsaný papír hodíte do poštovní schránky před farou.

 

Vyhodnocení soutěžního kola se uskuteční vždy v neděli na konci mše svaté (8.30), kterou můžete sledovat prostřednictvím webkamery na farních stránkách. Na konci mše svaté se také dozvíte tři otázky na další týden. Otázky také najdete na farních stránkách.

 

Na výherce čekají hodnotné ceny!

 

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ V SOUTĚŽENÍ A HLAVNĚ RADOST Z POZNÁVÁNÍ PÍSMA SVATÉHO!

otcové Janové

OTÁZKY PRVNÍHO KOLA (18. 10.):


1. Kolik zvědů vyslal Jozue na průzkům Jericha? (Jozue 2,1)

2. Kolik tisíc velbloudů měl Job, kdž mu Hospodin opět požehnal? (Job 42,12)

3. Kolik lidí se vyhnulo přepadenému v podobenství O milosrdném Samaritánu? (Lukáš 10. kap.) 

 

 

List biskupů věřícím:

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených proti-pandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie. Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.   Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Aktualizace 22.10.2020