Ohlášky farnosti

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
úterý:
středa:
čtvrtek: Sv. Anežky Římské panny a mučednice
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. neděle v mezidobí Neděle Božího slova

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00
Biskupice:pátek 17:00

Od 27.12. platí nařízení Vlády ČR, podle kterého se může bohoslužeb zúčastnit takový počet osob, který odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. Za obvyklých bezpečnostních podmínek.

 V našich kostelích je při zachování výše uvedených pravidel dovolena tato účast:

    • V kostele v Luhačovicích – max. 45 osob
    • V kostele v Pozlovicích – max. 30 osob

Do kostelů může přijít omezený počet lidí, proto prosíme, abyste se zapsali do připravených archů vzadu v kostele. Předem se omlouváme, že na bohoslužby nebudete moci přijít všichni, kteří byste chtěli. Bohoslužby v Luhačovicích můžete také sledovat online.

O nedělích se bude podávat svaté přijímání v Luhačovicích i v Pozlovicích dopoledne mezi ranní a hrubou mši.  

Až do 24. ledna můžete přispět do Tříkrálové sbírky a to buď do pokladniček v kostelích v Luhačovicích a v Pozlovicích vždy přede mši svatou nebo po ní, nebo na jiných místech, anebo přímo na účet. Více informací na nástěnkách nebo na našich stránkách.

 

Od 18. do 25. ledna proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho letošním mottem je verš: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15,5-9). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21). Nezapomeňte do svých modliteb zahrnout i tento úmysl.

 

Příští neděle 24. ledna je nedělí Božího slova. Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako neděli Božího slova. Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Odkazuje rovněž na vztah mezi Božím slovem a liturgií: „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace 16.1.2021