Ohlášky farnosti

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
středa: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. neděle adventní

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00
Biskupice:pátek 17:00

Od 26.11. 2021 byl vyhlášen na území naší republiky nouzový stav.Pro shromáždění - (zde se řadí i bohoslužby) - zůstává stávající stav: "koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, ochrana dýchacích cest."   PROSÍME O JEJICH DODRŽOVÁNÍ!

Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na rekonstrukci a úklidu sálu u kostela v Luhačovicích.

V sakristii kostela po mších svatých si můžete u kostelníků nechat zapsat úmysly mší svatých na rok 2022.

Svatý Mikuláš – přijde do Luhačovic dnes (5. 12.) na večerní mši svatou v 17:00. Do Pozlovic přijde v pondělí 6. 12. na mši svatou v 17:00.

I letos v adventu probíhají v našich farnostech RORÁTY. V Luhačovicích v kostele Svaté Rodiny každé úterý v 6:30, v Pozlovicích každý čtvrtek v 6:30 a v zámecké kapli každou sobotu v 8:00.

Hodiny náboženství, které učí pan farář a pan kaplan, tento týden už budou.

Příprava na 1. svaté přijímání v Luhačovicích bude ve čtvrtek od 16:30 v klubovně u kostela. V Pozlovicích bude příprava po celý advent v rámci adventních rorátů každý čtvrtek od 6:30.

Pan kaplan navštíví starší a nemocné farníky v Luhačovicích ve čtvrtek 9. 12., v Pozlovicích v pátek 10. 12.

V sobotu 11. 12. bude ministrantská schůzka pro ministranty z obou farností na faře v Luhačovicích od 9:00 do 11:00 hodin.

Zveme všechny mladé na další pravidelné setkání Connection, které se tentokrát uskuteční v Luhačovicích ve farním sále v sobotu 11. 12. od 17:00. Setkání se uskuteční za platných vládních nařízení, a pokud to situace dovolí.

Svátost smíření před Vánocemi bude v Pozlovicích v neděli 12. 12. od 14:00 do 16:00 a v Luhačovicích v neděli 19. 12. od 16:00 do 18:00.

V neděli 19. 12. bude opět probíhat Bazárek vánočního cukroví. Jak se zapojit a více informací najdete na nástěnkách.

Pokud situace dovolí, tak se 25. 12. opět uskuteční v Pozlovicích Živý Betlém. Vzadu v kostele je papír na zapisování zájemců, kteří by chtěli hrát v této scénce. Pokud víte o někom, kdo tu není a chtěl by hrát, tak ho prosím zapište.

Aktualizace 4.12.2021