Ohlášky farnosti

6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 7. neděle Velikonoční

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Kladná Žilín:neděle 11:30
Ludkovice:středa 17:00
Biskupice:pátek 17:00

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny.

Májová pobožnost v kapličce na konci křížové cesty nad Provodovem bude dnes ve 14:30.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině. Připojit se můžete osobní účastí nebo přes webkameru. 

Denní stacionář Charity Luhačovice Vás srdečně zve na mši svatou na Provodově, která bude ve středu 25. 5. v 10:00.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích každý čtvrtek od 16:30 v klubovně a v 17:00 mše svatá. V Pozlovicích každý čtvrtek od 17:30 na faře a v 18:15 mše svatá. Na mši svatou v Luhačovicích i v Pozlovicích jsou zvány také všechny ostatní děti.

Nácvik na 1. svatí přijímání a sv. zpověď bude v Luhačovicích v sobotu 28. 5. v 9:00.

V sobotu 28. 5. bude ministrantská schůzka pro ministranty z obou farností na faře v Luhačovicích od 9:00 do 11:00 hodin.

Zveme všechny mladé (od 14 do 26 let) na Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční v Hradci Králové ve dnech 9. – 14. 8. Více informací na: www.celostatnisetkanimladeze.cz Toto pozvání platí především pro všechny, kteří se připravují na biřmování.

 

V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti k Panně Marii:

Luhačovice

-Pondělí – sobota po mších svatých

Pozlovice – kostel sv. Martina

-Pondělí, čtvrtek, sobota po mši svaté

Kaple Panny Marie u Augustiniánského domu

-  Úterý, středa, pátek v 16:00

 

 

Aktualizace 21.5.2022