Ohlášky farnosti

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
středa: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
čtvrtek: Svátek Výročí posvěcení katedrály
pátek: První pátek
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 14. neděle v mezidobí

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
Kladná Žilín:pátek 17:00

Včera bylo vysvěceno 4 nových kněží a v následujících dnech budou sloužit své primiční mše svaté: P. Lukáš Gelnar svou první mši svatou oslaví dnes 26. června od 15:00 na Velehradě, P. Josef Biernát v sobotu 2. července od 9:30 v Suché Lozi, P. Pavel Fiala v neděli 3. července od 15.00 v Křtomili, P. František Šary v sobotu 9. července od 15.00 v Lidečku. Více informací najdete na stránkách www.primice.cz. Provázejme je svou modlitbou.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině. Připojit se můžete osobní účastí nebo přes webkameru. 

Ve čtvrtek 30. 6. bude v Pozlovicích po mši sv. na farní zahradě táborák na závěr školního roku. Zveme všechny děti. Po táboráku mají děti možnost přespat na faře.

Ve čtvrtek 30. 6. při mši svaté v 17:00 v olomoucké katedrále se otec arcibiskup Jan rozloučí s věřícími a s naší diecézí. Všichni jsou srdečně zváni i na pohoštění po mši svaté.

Ve čtvrtek 30. 6. navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Luhačovicích a v pátek 1. 7. v Pozlovicích.  Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval, prosím, pomozte návštěvu zprostředkovat.

V sobotu 2 července od 8:30 bude brigáda – úklid kolem kostela v Luhačovicích – prosíme o vaší pomoc a vezměte si potřebné nářadí.

Ve středu6. 7. bude mši svatou v Luhačovicích sloužit P. Jaroslav Vracovský, salesián a misionář v Mongolsku. Po mši svaté se s námi podělí o svých zkušenostech jedné z nejmladších misijních zemí (zveme také biřmovance).

V neděli 10. 7. oslavíme 25. výročí posvěcení kostela v Luhačovicích. Prosíme farníky o pomoc s obsluhou a organizací. Přihlásit se můžete v sakristii.

Cestovní kancelář Aleš Kučera Zlín pořádá vlakovou pouť do Lurd od 19. do 26. 8. Přihlásit se můžete do konce června. Více informací na nástěnce.

KROJOVANÁ VELEHRADSKÁ POUŤ 5. ČERVENCE: Ze zvacího dopisu pořadatelů poutě … Zveme také vás, kteří usilujete o zachováváni naších národních tradic a jste ochotni přijít podpořit letošní Národní pouť v tradičním kroji. Rádi bychom tak ještě více prohloubili tradici našich předků, kteří v minulosti putovali na naše národní moravské poutní místo v kroji, aby ukázali jeho jedinečnost… U kaple Cyrilka bude pro přihlášené vytvořené zázemí s možností převlečení do krojů. Poté bude následovat společný průvod k oltáři na nádvoří baziliky. Pro krojované jsou zajištěny místa v blízkosti tribuny. Po přihlášení obdržíte organizační informace (k možnosti parkování a vjezdu na Velehrad). odkaz pro přihlášení: Krojovaní Velehrad 2022 - Velehrad 2022 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. července 2022.

Zveme všechny mladé (od 14 do 26 let) na Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční v Hradci Králové ve dnech 9. – 14. 8. Více informací na: www.celostatnisetkanimladeze.cz Toto pozvání především platí pro všechny, kteří se připravují na biřmování.

Aktualizace 25.6.2022