Kalendář akcí a událostí farnosti

Leden 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Matky Boží Panny Marie
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za farnost

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za dar zdraví a obrácení

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Poděkování P.B. a P.M. za uplynulý rok s prosbou o B. požehnání pro celou živ. rodinu Kohoutkovu a děti s rodinami

2sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
3Nejsvětějšího Jména Ježíš
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Pohřeb + Aleny Sáblíkové 

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Panny Marie Růžencové
  • Označení: Ludkovice (Ludkovice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Magdu Miltonovu, s prosbou o požehnání a pomoc pro živou rodinu

4čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Pohřeb + Magdalény Novosadové

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče Příkazské, + vnučku Martinu a na poděkování za dožitých 70 let života s prosbou o B. ochranu pro ŽR

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za živou a † rodinu Bednaříkovu

5pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci)
 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Adorace a příležitost ke svátosti smíření (15:00 - 18:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Biskupice (Biskupice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za město Luhačovice, jeho obyvatele, představitele a zaměstnance, s prosbou o B. požehnání a pomoc 

6Zjevení Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za živé a + členy ŽR z Luhačovic

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

7Křtu Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za živé a + členy ŽR z Biskupic

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Františku a Karla Starovi, † děti s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za farnost

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Aloise a Jarmilu Svízelovy, švagrovu, DO, s prosbou o BP pro ŽR

8pondělí 1. týdne v mezidobí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Danielu Čížovu a za živé a † kněze a řeholníky

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + manžele Semelovy, DO s prosbou o B. požehnání pro ŽR

9úterý 1. týdne v mezidobí
10středa 1. týdne v mezidobí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple sv. Anežky České
  • Označení: Řetechov (Luhačovice, Řetechov)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Ladislava a Marii Elblovy a za + rodiče

11čtvrtek 1. týdne v mezidobí
12pátek 1. týdne v mezidobí
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Adorace (15:00 - 18:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Kladná-Žilín (Luhačovice, )

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • roubená kaple sv. Zdislavy
  • Označení: Podhradí (Podhradí)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + manžela, DO, s prosbou o B. požehnání pro živou rodinu

13sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
142. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Aloise Coufalíka u příležitosti nedožitých 70 let, † manželku, za živou a † rodinu a za DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Zdenka Kolaříka, + rodiče z obou stran a B. ochranu pro ŽR

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Františka Koudelku, † rodiče a Boží požehnání pro celou živou rodinu

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + členy rodiny Vaňatovy a Fialovy

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za farnost

15pondělí 2. týdne v mezidobí
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 17:00
  • kaple sv. Tomáše
  • Označení: Augustiniánská kaple (Luhačovice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za nenarozené děti a za ochranu lidského života

16úterý 2. týdne v mezidobí
17sv. Antonína, opata
18Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Na poděkování Pánu Bohu za upřímné přátelství s prosbou o dar zdraví, BP a ochranu PM pro Mirku s rodinou

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † rodiče Bednaříkovy, jejich † děti, živou rodinu a duše v očistci

19pátek 2. týdne v mezidobí
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Adorace (15:00 - 18:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Biskupice (Biskupice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + paní Vlastu Idesovou, DO, s prosbou o BP pro ŽR

20sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
213. neděle v mezidobí (Božího slova)
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 88 let s prosbou o další ochranu a BP

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Štěpána a Františku Čechovy, rodiče z obou stran

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Blaženu Zápecovu, † manžela a duše v očistci a ochranu PM pro ŽR

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Na poděkování za 18 let života s prosbou o B. požehnání a přímluvu P. Marie do dalších let

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + manžela, rodiče a DO

22sv. Vincence, jáhna a mučedníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + maminku Marii Miškaříkovu, tatínka, bratra a B. požehnání pro ŽR

23úterý 3. týdne v mezidobí
24sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple sv. Anežky České
  • Označení: Řetechov (Luhačovice, Řetechov)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Na poděkování Bohu za 92 let života s prosbou o dar zdraví a B. ochranu pro celou ŽR

25Obrácení sv. Pavla, apoštola
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Lenku Kučerovu, DO, s prosbou o B. požehnání pro ŽR

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

26sv. Timoteje a Tita, biskupů
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Adorace (15:00 - 18:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Kladná-Žilín (Luhačovice, )

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Poděkování Pánu Bohu za dar života

27sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † rodiče Martincovy, † syny Josefa a Františka a za živou rodinu

284. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Na poděkování za 87 let života, živou rodinu a duše v očistci

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče Dynkovy, ostatní + členy rodiny, DO a B. požehnání pro ŽR

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † rodinu Sláčalovu

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + manželku a za dar zdraví pro celou rodinu

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Josefa Nevěřila, živou rodinu a DO

29pondělí 4. týdne v mezidobí
30úterý 4. týdne v mezidobí
31sv. Jana Boska, kněze
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:30
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Pohřeb + Marie Hubáčkové

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Panny Marie Růžencové
  • Označení: Ludkovice (Ludkovice)

  Mše svatá (při mši udělování svátosti pomazání nemocných)

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Milana Houště