Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za živé a + členy ŽR z Luhačovic        

  Za účastníky přehlídky duchovních písní CANTATE                                                                                                            (celebruje Mons. Josef Nuzík,                                                                   arcibiskup olomoucký a metropolita moravský)

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • kaple sv. Tomáše
  • Označení: Augustiniánská kaple (Luhačovice)

  Svatba Jitky Kořínkové a Reece Patricka Davida Aherne 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

29. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Lázeňské náměstí

  Za farnost a živé a + členy ŽR z Biskupic

 • 10:00
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za děti, které přistupují k 1. svatému přijímání

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Stanislava Krystu, Benedikta Chybíka, oboje rodiče, sourozence a DO

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o ochranu Matky Boží pro celou rodinu

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Pavla a Marii Maňákovy a jejich živou a + rodinu

4úterý 9. týdne v mezidobí
5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Adorace a příležitost ke svátosti smíření (15:00 - 18:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Biskupice (Biskupice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za město Luhačovice, jeho představitele, zaměstnance a obyvatele, s prosbou o B. pomoc a požehnání

8Neposkvrněného srdce Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Na poděkování za dar života

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Josefa Hetmera, † rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

910. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za farnost

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodinu Vojáčkovu a Obadalovu, za DO, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Jana Hňupka a za živou rodinu

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče Molkovy a živou rodinu

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče Zichovy, DO a živou rodinu

10pondělí 10. týdne v mezidobí
11sv. Barnabáše, apoštola
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Za + Anežku a Aloise Stolaříkovy s prosbou o dar zdraví a B. ochranu pro živou rodinui

12středa 10. týdne v mezidobí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple sv. Anežky České
  • Označení: Řetechov (Luhačovice, Řetechov)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Na poděkování za 80 let života s prosbou o B. požehnání pro živou rodinu

13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za Jiřího Peška, za + členy rodiny Peškovy, DO

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † rodiče Šimoníkovy, jejich † zetě a vnuka a za živou rodinu

14pátek 10. týdne v mezidobí
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Adorace (15:00 - 18:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Kladná-Žilín (Luhačovice, )

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za členy postního společenství a jejich úmysly

15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Mše svatá

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † manželku Ludmilu Hermerovou, † rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu

1611. neděle v mezidobí
17pondělí 11. týdne v mezidobí
18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Františku Čechovu a manžela a za živou rodinu

20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Pohřeb + Jindřišky Hájkové

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče Kuželovy, DO, s prosbou o B. ochranu pro celou rodinu

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Aloise a Marii Novotné, † děti a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Mše svatá

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † rodiče Coufalíkovy, jejich † syna a snachu, † vnuka a za živou rodinu

2312. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Aloise a Anežku Janíkovy a za živou rodinu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za rodinu Hanákovu a Strnkovu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † rodiče Fraitovy, † bratra Františka a tetu Helenu a za živou rodinu

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Jaroslava Pavelku a za živou rodinu

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Jána Bedu

24Narození sv. Jana Křtitele
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče Ludmilu a Stanislava Černíčkovy a BP pro živou rodinu

25úterý 12. týdne v mezidobí
26středa 12. týdne v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za † Aloise Martinku, † syna Aloise, † rodiče Trčkovy a Martinkovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie, dary Ducha sv. a víru pro živou rodinu Martinkovu, Mikuláškovu a Preislerovu

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † Marii Gergelovou u příležitosti 20. výročí úmrtí a za zdraví pro celou živou rodinu

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Adorace (15:00 - 18:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Kladná-Žilín (Luhačovice, )

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za živou a + rodinu a Boží milosrdenství do dalších dnů života

29sv. Petra a Pavla, apoštolů
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Za kněze

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Svatba (Pavlína Stolaříková a Petr Janík)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Na poděkování za 50 let společného života a za dar zdraví pro celou rodinu

3013. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za manžela, živou rodinu a DO

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče Slovákovy a B. požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu