Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 24.5. do 2.6.2024

Den Čas Místo a text
pátek
24.5.
17:00 Biskupice: Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE: Na poděkování Pánu Bohu
19:00 Kladná-Žilín: Mše svatá 
sobota
25.5.
08:00 Zámecká kaple: Za + manžela a rodiče z obou stran a za B. pomoc a požehnání pro živ. rod.
16:00 Podhradí: Poutní mše svatá ke cti sv. Zdislavy
neděle
26.5.
08:00 Pozlovice: Mše svatá
08:30 LUHAČOVICE: Za + P. Antonína Kupku
10:00 Pozlovice: Mše svatá
10:15 LUHAČOVICE: Za děti, které přistupují k Prvnímu svatému přijímání
18:15 LUHAČOVICE: Mše svatá
pondělí
27.5.
17:00 Pozlovice: Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE: Za + Josefa Hučíka, 2 manželky, syna, zetě, snachu a za * a + rodinu
úterý
28.5.
07:00 Zámecká kaple: Mše svatá
středa
29.5.
17:00 Řetechov: Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE: Za + Marii Koňaříkovu, B. ochranu pro děti, vnoučata a manžela
čtvrtek
30.5.
17:00 Pozlovice: Za živé a + členy hasičských sborů z farnosti
17:00 LUHAČOVICE: Za + Antonína Petrželku a za celou živou a + rodinu
pátek
31.5.
15:00 LUHAČOVICE: Adorace (15:00 -18:00)
17:00 Kladná-Žilín: Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE: Na poděkování za 50 let manželství, na poděkování za dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Bučkovu, Juřičkovu a Machačovu 
sobota
1.6.
11:00 LUHAČOVICE: Za živé a + členy ŽR z Luhačovic        
Za účastníky přehlídky duchovních písní CANTATE                                                                                                            (celebruje Mons. Josef Nuzík,                                                                   arcibiskup olomoucký a metropolita moravský)
11:00 Augustiniánská kaple: Svatba Jitky Kořínkové a Reece Patricka Davida Aherne 
18:00 Pozlovice: Mše svatá
neděle
2.6.
08:00 Pozlovice: Mše svatá
09:00 Lázeňské náměstí: Za farnost a živé a + členy ŽR z Biskupic
10:00 Pozlovice: Za děti, které přistupují k 1. svatému přijímání
18:15 LUHAČOVICE: Za + Stanislava Krystu, Benedikta Chybíka, oboje rodiče, sourozence a DO