Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Luhačovice a Pozlovice
od 3.12. do 10.12.2023 - 49. týden

NEDĚLE 3.12.2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 Pozlovice Za † rodiče Hrbáčkovy, † sestru Evu, živou rodinu a duše v očistci
08:30 LUHAČOVICE Za živé a + členy ŽR z Biskupic
10:00 Pozlovice Za živé a † včelaře
10:15 LUHAČOVICE Na poděkování P. Bohu a P. Marii za dar života s prosbou o zdraví a ochranu Boží do dalších let
18:15 LUHAČOVICE Za farnost
PONDĚLÍ 4.12.2023 SV. JANA DAMAŠSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
17:00 Pozlovice Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Za + manžela, rodiče, DO a B. ochranu a pomoc P. Marie pro živ. rodinu
ÚTERÝ 5.12.2023 ÚTERÝ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 LUHAČOVICE Ke cti svatého Judy Tadeáše
06:30 Pozlovice Mše svatá
14:00 Podhradí Mše svatá
STŘEDA 6.12.2023 SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
17:00 Ludkovice Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Za dar uzdravení
ČTVRTEK 7.12.2023 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:00 LUHAČOVICE Za + rodiče Boženu a Eduarda Jílkovy, DO, zdraví a B. požehnání pro živ. rod.
17:00 Pozlovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie a za živé a † členy Rodiny Neposkvrněné
PÁTEK 8.12.2023 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
07:00 Zámecká kaple Mše svatá
15:00 LUHAČOVICE Adorace (15:00 - 18:00)
17:00 Pozlovice Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Za členy postního společenství a jejich úmysly
SOBOTA 9.12.2023 SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
08:00 Zámecká kaple Mše svatá
17:00 Pozlovice Za † Danu Elšíkovu-Smočkovu, † příbuzné a ochranu Panny Marie pro ž. rod.
NEDĚLE 10.12.2023 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 Pozlovice Za farnost
08:30 LUHAČOVICE Za + P. Fr. Gavlase, rodinu Gavlasovu, Vítkovu, DO a B. ochranu pro živ. rod.
10:00 Pozlovice Za duši † Irenky Veselákové, Miloška Juráka, manžela a za duše v očistci
10:15 LUHAČOVICE Na úmysl dárce
18:15 LUHAČOVICE Za + Fr. Janíčka k jeho nedožitým 75. narozeninám a jeho + rodiče

MŠE SV. NA VESNICÍCH:                                   

Ludkovice                          středa                  17:00

Podhradí                            úterý                    14:00        

OHLÁŠKY:

Vyšlo nové číslo farních listů.

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině a v Izraeli. Připojit se můžete osobní účastí nebo přes webkameru. 

Dnes v Biskupicích v kapli v 15:00 Mužský pěvecký sbor BRATŘÍČCI – pásmo vánočních koled.

Ve čtvrtek 7.12. navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Luhačovicích. Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval, prosím, pomozte návštěvu zprostředkovat zvláště teď před vánočními svátky.

V pátek 8.12. mimořádně nebude mše sv. v Biskupicích.

V sobotu 9.12. bude ve 14:00 v Pozlovicích zkouška na Živý Betlém.

V sobotu 9.12. bude ve farním sále v Luhačovicích duchovní obnova pro manžele JEDNO SRDCE od 9:00 do 17:00 hod. (Součástí je i oběd, je třeba se přihlásit na stránkách Centra pro rodinu VK.)

I letos v adventu probíhají v našich farnostech RORÁTY. V Luhačovicích v kostele Svaté Rodiny každé úterý a čtvrtek v 6:30, v Pozlovicích každé úterý a čtvrtek v 6:30 a v zámecké kapli v Luhačovicích každou sobotu v 8:00. Po úterních a čtvrtečních rorátech zveme všechny děti na snídani na faru. Tento týden nebudou roráty ve čtvrtek 7.12., protože na večerní mši sv. do Luhačovic i Pozlovic (obě v 17:00!) přijde svatý Mikuláš.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích a Pozlovicích bude příprava po celý advent v rámci adventních rorátů v úterý a ve čtvrtek od 6:30.

V sakristii si můžete nechat zapsat úmysly na mše svaté na příští rok.

V Luhačovicích se děti mohou zapojit do adventní aktivity.