Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Luhačovice a Pozlovice
od 14.4. do 21.4.2024 - 16. týden

NEDĚLE 14.4.2024 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Pozlovice Za † manžele Jana a Janu Krajčovy a za Boží ochranu pro celou živou rodinu
08:30 LUHAČOVICE Mše sv. - obsazeno
10:00 Pozlovice Za † P. Zdislava Varaďu, † Hedviku Kozubíkovu a BP a ochranu PM pro živ. rod.
10:15 LUHAČOVICE Za + Aloise Martinku, + syna Aloise, + rodiče Trčkovy a Martinkovy, BP a ochranu PM, dary Ducha sv. a víru pro živ. rod. Martinkovu, Mikuláškovu a Preislerovu
18:15 LUHAČOVICE Za + rodiče Růžičkovy, Šenovské, s prosbou o B. ochranu pro ŽR
PONDĚLÍ 15.4.2024 PONDĚLÍ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
17:00 Pozlovice Za † Vojtěcha Skovajsu a duše v očistci
18:15 LUHAČOVICE Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
ÚTERÝ 16.4.2024 ÚTERÝ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 Zámecká kaple Mše svatá
STŘEDA 17.4.2024 STŘEDA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
17:00 Řetechov Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Za + sourozence Milenu a Jaroslava, DO s prosbou o B. požehnání pro ŽR
ČTVRTEK 18.4.2024 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
17:00 LUHAČOVICE Za + rodiče Peškovy, DO a B. ochranu pro ŽR
18:15 Pozlovice Za † manžela a za živou a † rodinu Sedlářovu a za duše v očistci
PÁTEK 19.4.2024 PÁTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
14:30 Zámecká kaple Pohřeb + Mojmíra Dostálka
15:00 LUHAČOVICE Adorace (15:00 - 18:00)
17:00 Kladná-Žilín Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Za město Luhačovice, jeho představitele, zaměstnance a obyvatele s prosbou o B. pomoc a požehnání
SOBOTA 20.4.2024 SOBOTA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 Zámecká kaple Za + manžela Zdeňka, s prosbou o BP a ochranu Panny Marie pro ŽR
10:30 LUHAČOVICE Svatba (Filip Polách a Sabina Andrýsková)
12:00 LUHAČOVICE Na poděkování za dar života a za dar kněžství (slouží P. Jan Můčka) 
18:00 Pozlovice Za † rodiče a sourozence, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu
NEDĚLE 21.4.2024 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Pozlovice Za farnost
08:30 LUHAČOVICE Za skauty z Luhačovic
10:00 Pozlovice Za † Karla Máčalu, † rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10:15 LUHAČOVICE Na poděkování za dar manželství, s prosbou o požehnání pro živ. rod.
18:15 LUHAČOVICE Za + Františka Jandoru, rodinu Gavendovu, s prosbou ochrany P. Marie pro ŽR

MŠE SV. NA VESNICÍCH:                                   

Řetechov                           středa                 17:00

Kladná-Žilín                      pátek                   17:00

OHLÁŠKY:

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír ve světě. Připojit se můžete osobní účastí nebo přes webkameru.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích každý čtvrtek od 16:30 v klubovně a v 17:00 mše svatá. V Pozlovicích každý čtvrtek od 17:30 na faře a v 18:15 mše svatá.

Ve čtvrtek v 18:00 bude biblické spolčo v Luhačovicích.  

Příští neděle (21.4.) je Neděle Dobrého Pastýře a den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Bohoslovci našeho olomouckého semináře v tuto neděli navštěvují farnosti. Během dopoledních mší svatých v Luhačovicích bude mít svědectví bohoslovec Jan Vrana z Nového Malína. Bude se s ním možnost setkat i po ranní mši sv. ve farní kavárně.

Příští neděli (21.4.) jste zváni na přednášku Bezpečná Evropa, která se uskuteční od 16:00 ve farním sále v Luhačovicích. Promluví Michaela Šojdrová, P. Marek Orko Vácha a Patrik Kunčar.

V sobotu 27.4. v kostele Panny Marie Sněžné na Provodově uzavřou církevní manželství Michal Kotrla z Pozlovic a Andrea Jahodová z Řetechova.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY