Téma týdne

Téma týdne
Bůh je přítomen v dějinách. I ve tvých.

Bratři, musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. Věrný je Bůh, a on vás povolal ke společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!  (srov. 1 Kor 1,7-9)

2. 12. 2023,

Advent nás odkazuje k naději. Připomíná nám, že Bůh je přítomen v dějinách, které vede k jejich cíli a plnosti. Tím cílem je náš Pán Ježíš Kristus.  On je „Bohem-s-námi". Není vzdálený, je vždy s námi a často klepe na dveře našeho srdce.

Jak čteme v biblickém úryvku, je třeba soustředit svoji pozornost na setkání s Ježíšem. Pro křesťana je totiž nejdůležitější ustavičné setkávání s Pánem, přebývání s ním. To nás připravuje na shledání s ním tváří v tvář na věčnosti, na konci časů.

Náš Bůh je Bohem-který-přichází každý den, ustavičně. On naše očekávání nikdy nezklame! Možná nás nechá čekat chvíli ve tmě, aby dal uzrát naší naději, ale nikdy nezklame. Ve všech  našich životních peripetiích nás provází a naplňuje nás odvahou ve zkouškách i bolestech. Uprostřed životních bouří nám Bůh stále podává ruku a vysvobozuje nás.

I dnes Tě Pán přichází navštívit.
Klepe na tvoje srdce
neklidem, myšlenkou, inspirací...

Přišel do Betléma,
přijde na konci světa,
ale přichází k tobě i dnes.

Ať je tato naděje světlem,
které Tě ustavičně prozařuje.

Zpracováno podle promuvly papeže Františka
na 1. neděle adventní, redakčně upraveno.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.